27.01.2019

Nasza współpraca z Bankiem PKO

Odwiedziny

Klasy I, II i III gościły u siebie panią Kamilę Stolarską, pracownika i opiekuna SKO

z Banku PKO BP z Lwówka Śląskiego.

Pani Kamila rozmawiała z dziećmi na temat  oszczędzania, działania SKO

od strony banku.

Uczniowie byli bardzo ciekawi nowych wiadomości i  zadawali mnóstwo pytań.

Mardzo cieszyli się z materiałów, a szczególnie z książeczek z bohaterami

przewodnikapo świecie pieniędzy.