16.02.2020

Legendy SKO

styczeń

KSIĄŻECZKA SKO
(SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI)

PRODUCENT - brak danych

Książeczka SKO do gromadzenia pieniędzy w szkolnym systemie oszczędzania.
System ten to tzw. Szkolna Kasa Oszczędności (w skrócie SKO), bardzo popularny w czasach PRL.
System różnił się od bankowego tym, że do zgromadzonych kwot nie były doliczane odsetki. Głównym celem
prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności była edukacja ekonomiczna bowiem młodzieży należało
wpajać umiejętność oszczędzania pieniędzy.

 

http://legendy-prl.pl/ksiazeczka_sko.html

0
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 14
  • 11