20.03.2022

Konkurs ogólnopolski

SP Natolin zaprasza

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastyczno-technicznym

marzec 2022

SKO przy Szkole Podstawowej w Natolinie zaprasza do udziału w:


Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Technicznym
pod hasłem „Wiosenne kwiatki dla żyrafy Lokatki”

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych
5-6 latków oraz uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej z podziałem
na kategorie wiekowe.

Kategoria I – 5-6 latki i uczniowie klas 1
Kategoria II – uczniowie klas 2-3
Kategoria III – uczniowie klas 4-5

Organizatorem konkursu jest Szkolna Kasa Oszczędności
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Natolinie

Cel konkursu:

-  promowanie działalności SKO
- rozwijanie kreatywności, fantazji, wyobraźni plastycznej uczniów
- uchwycenie w pracy plastycznej cech charakterystycznych dla pory  roku  i tematyki SKO /logo SKO, postać żyrafy Lokatki/.

 

Czas trwania konkursu: 17.03.2022 do 30.04.2022 r.

Technika płaska dowolna /bez plasteliny i materiałów sypkich/.  Format pracy – A4.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy zgodnie z regulaminem. Pracę wykonujemy samodzielnie. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedna pracę.

Liczy się:
- kreatywność
- samodzielność
- pomysłowość
- estetyka wykonania
- zgodność z tematem

Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko dziecka; wiek – klasa, adres szkoły, telefon kontaktowy lub email szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz przyzna też wyróżnienia.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w maju, w dzień urodzin żyrafy Lokatki na stronie internetowej szkoły: https://pspnatolin.edu.pl/,
i stronie szkolne blogi https://www.szkolneblogi.pl/blogi/psp-natolin/

 Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu czyli Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie.

Prace przesyłamy na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Natolinie
Natolin 59
26-613 Radom 15
gm. Jedlnia Letnisko
woj. mazowieckie
z dopiskiem „Konkurs SKO”
…………………………………………………………………………………………………………

Załącznik 1

 OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka ……………..……… zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę
na wykorzystanie pracy dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.

 ……………………………………………………

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Prace możecie przynosić do 22 kwietnia do sali nr 4

1
Dodaj Komentarz
  • 22
  • 7
  • 9
Komentarze