03.11.2019

Jesteśmy przedsiębiorczy

Staramy się być aktywni w szkole. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowaliśmy smaczne przerwy.