30.01.2019

3 Rocznicz Bloga SKO w Zbylutowie

Uroczystość szkolna

3 ROCZNICA BLOGA SKO

U nas w szkole działa od wielu lat Szkolna Kasa Oszczędności.

Dzięki temu uczniowie uczą się oszczędzania, przedsiębiorczości i mają możliwość

poznać pracę banku, dzięki wycieczkom do Banku PKO BP w Lwówku Śląskim.


W tym roku w styczniu obchodzimy już 3 Rocznicę Bloga SKO w Zbylutowie.

Z tej okazji aktyw SKO przygotował program artystyczny,

na który zaproszono pracownika banku PKO BP z Lwówka Śląskiego - Panią Kamilę Stolarską

- opiekuna SKO oraz Panią Monikę Junkiewicz - przewodniczącą Rady Rodziców w Zbylutowie.


Chcieliśmy w tym dniu pochwalić się, jak działa u nas SKO: co robimy, jak pomagamy,

naszą współpracę, osiągnięcia w dziedzinie oszczędzania.


Opiekunka SKO Pani Danuta Pogoda podziękowała Pani Kierownik Urszuli Sławeckiej,

wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom za wielką pomoc,

współpracę i za to, że są zawsze z nimi.


Podczas apelu wręczone zostały nagrody w konkursach SKO ufundowane przez SKO i Radę Rodziców.