21.05.2017

Jak odczytywać PESEL...

Każdy z nas ma zapisany w dokumentach 11-cyfrowy numer PESEL. Ten skrót oznacz:

,,Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności". Więc jakie znaczenie mają poszczególne cyfry numeru PESEL???

KAŻDA MA SWOJE ZNACZENIE ALE MOŻNA JE PODZIELIĆ NASTĘPUJĄCO:

RRMMDDLLLLK

RR-dwie ostatnie cyfry roku urodzenia

MM-miesiąc urodzenia (w numerach PESEL urodzonych po 1999 dodajemy do numeru miesiąca dodajemy 20 (2000 wzwyż)

DD-dzień urodzenia

LLLL-liczba porządkowa oznaczająca płeć u kobiet ostatnia cyfra tej liczby jest parzysta (0,2,4,6,8) a u mężczyzn nieparzysta (1,3,5,7,9)

K-cyfra kontrolna (służy ona do sprawdzania czy ktoś się nie pomylił podając numer. jak ją obliczy zobaczycie dalej)

#W JAKI SPOSÓB OBLICZYĆ LICZBĘ KONTROLNĄ?

aby sprawdzić poprawność numeru PESEL mnożymy kolejno jego liczby przez:

1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1,3, 1

a następnie dodajemy otrzymane iloczyny. Jeśli ich suma jest podzielna przez 10 to podany numer jest poprawny(:

a jeśli tak nie jest to numer jest błędny):

np:

                             7 3 0 8 3 0 0 5 1 2 7

mnożymy przez: 1 3 7 9 1 3 7 9 1 3 1

                               =

  150 (150 jest podzielne przez 10 dlatego ten numer prawdopodobnie jest poprawny(;

img

 

 HANIA

3
Dodaj Komentarz
  • 25
  • 16
  • 23
Komentarze