18.11.2020

Zapraszam do udziału w świątecznym konkursie

Zapraszam do udziału w 

 Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym

„Żyrafka Lokatka szykuje się do Świąt Bożego Narodzenia”

 

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa      Poniatowskiego w Radomiu

Cele konkursu:

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

2. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział: uczniowie klas 0-3.

2. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie dwie prace plastyczne.

3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie w formacie maksymalnie A4.

4. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z danymi personalnymi autora, imię i nazwisko, klasa, nazwę szkoły lub placówki, imię i nazwisko opiekuna.

5. Prace opisane z przodu pracy nie będą oceniane.

Zdjęcie pracy należy wysyłać na adres email:

marta.sadowska@psp13.radom.pl

lub

adelajda.sobol@psp13.radom.pl

 

Termin nadsyłania prac: 14.12.2020r.

 

Kryteria oceny:

1.Estetyka wykonanych prac.

2.Oryginalność, pomysłowość.

3.Zgodność pracy z tematem.

4.Samodzielność w wykonaniu pracy.

5.Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.           

                                                                                        

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną. Każdy rysunek musi zawierać Żyrafkę Lokatkę, która przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia np. ubiera choinkę, lepi pierogi itp. Praca nie może być większa niż format A4.

Nagrody:

  1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PSP 13 w Radomiu oraz na platformie szkolneblogi.pl.
  3. Nagrody zostaną przekazane kurierem na adres szkoły, dyplomy zostaną wysłane na adresy email nadawców. 

Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.

2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w celu oceny prac i publikacji na stronie internetowej szkoły.

3. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Bardzo proszę, abyście zdjęcia prac przesłali również do mnie

elzbieta.chojnacka@kobrasc.pl

 

1
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 16
  • 6
Komentarze