28.12.2015

Wystawa „80 lat SKO” w Radomiu

Wystawa z okazji 80. lat SKO odwiedziła już dwanaście miast w Polsce. Do 29 grudnia można było ją zwiedzać w Oddziale 1 PKO Banku Polskiego w Radomiu.

Obecnie do SKO PKO Banku Polskiego należy co 3 szkoła podstawowa w kraju. Jak uczniowie opisują SKO, które w tym roku obchodziło 80-lecie? „Jest to coś, w czym cały rok zbieram pieniądze na swoje wydatki i na wakacje”; „To taki szkolny bank”; „Dzięki temu oszczędzam”.

Z okazji jubileuszu zorganizowano wystawę, pokazującą fenomen tego najstarszego, największego i najbardziej innowacyjnego w Polsce programu edukacji finansowej dla dzieci. Wśród eksponatów znalazły się unikatowe zdjęcia, plakaty i dokumenty oraz pamiętające poprzednie stulecie gadżety. Każdy z nich ma swoją wyjątkową historię. Można było zobaczyć m.in. wydawany od lat 50. periodyk „Wiadomości SKO”, do którego wiersze o oszczędzaniu pisał np. Jan Brzechwa czy plakaty anonsujące konkursy SKO, tworzone przez najwybitniejszych polskich rysowników i grafików. Autorem jednego z nich jest Tomasz Lew Leśniak, twórca kultowej postaci Jeża Jerzego. Całość ekspozycji wzbogacał stół multimedialny z ekranem dotykowym – z zabawami i materiałami interaktywnymi.

SKO to nie tylko nauka oszczędzania. Program obejmuje także podstawy bankowości, ekonomii oraz ekologii i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W latach 2010-2012 przeszedł gruntowną rewitalizację, dzięki czemu stał się jeszcze bardziej praktyczny i atrakcyjny – zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Stworzony przez PKO Bank Polski serwis: www.sko.pkobp.pl jest pierwszym tak kompleksowym, łatwym w obsłudze, intuicyjnym, bezpiecznym i przyjaznym graficznie produktem dla najmłodszych. Dzięki niemu dzieci mogą m.in. zakładać wirtualne skarbonki, zdobywać specjalne odznaki i oczywiście na bieżąco sprawdzać stan środków na rachunku oraz historię oszczędzania. SKO Konto dla Ucznia dedykowane uczniom w wieku 5-13 lat jest bezpłatne, a zgromadzone na nim pieniądze są atrakcyjnie oprocentowane.

W ramach SKO PKO Bank Polski prowadzi szeroko zakrojoną edukację – zarówno wśród dzieci, ich rodziców, jak i nauczycieli, którym dodatkowo zapewnia wsparcie merytoryczne, dostarczając pomoce dydaktyczne, m.in. gotowe scenariusze lekcji. Te ostatnie zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i 11 kuratorów oświaty z całej Polski. Zrewitalizowane Szkolne Kasy Oszczędności są doceniane zarówno przez użytkowników, jak i ekspertów, co potwierdzają liczne nagrody przyznane Bankowi właśnie za SKO. Za sukcesami stoją konkretni ludzie – nauczyciele, dzieci, rodzice oraz przedstawiciele Banku, którzy na co dzień inspirują się nawzajem i tworzą coraz liczniejszą społeczność oszczędzających, przedsiębiorczych i proekologicznych.

Motorem tych działań są organizowane od wielu lat konkursy, szczególnie „Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności” i „Konkurs dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Bank organizuje również konkursy dla użytkowników i czytelników platformy SzkolneBlogi.pl. PKO Bank Polski wspiera nauczycieli także przy dokonywaniu operacji na rachunkach oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla dzieci z wykorzystaniem multimediów. Chętne szkoły zapraszane są na pogadanki i prelekcje do placówek Banku, a nawet na zwiedzanie skarbca.

W październiku obchody jubileuszu 80. lat SKO, prowadzonego przez PKO Bank Polski, oraz towarzysząca temu wystawa zostały jednomyślnie uznane „Inicjatywą Edukacyjną Roku”. Natomiast w grudniu 2015 r. PKO Bank Polski znalazł się w gronie wyróżnionych przez kapitułę konkursu „Ludzie i Instytucje Rynku Finansowego 2015” za edukację finansową najmłodszych oraz wprowadzenie SKO wśród dzieci i młodzieży. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie CFA Society Poland oraz Gazeta Giełdy „Parkiet”.

(Materiał zaczerpnięty z artykułu zamieszczonego w „Bankomanii”.)

Do tych informacji załączam zdjęcia z wystawy:

SKO do 1939 roku

SKO w latach 1945 - 1989

SKO w latach 1990 - 2010