15.01.2012

Sprawozdanie z realizacji planu pracy SKO w I semestrze roku szkolnego 2011/2012

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej opiekunowie organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły mają obowiązek przedstawić sprawozdania z realizacji planu pracy za I semestr.

Przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu pracy SKO:

 

Zadanie I : Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością SKO.

 • Aktualizacja planu działań SKO na rok szk. 2011/2012.
 • Współpraca z bankiem PKO w Warce oraz Biurem Innowacji PKO BP w Warszawie.
 • Dokonywanie wpłat na zbiorczą książeczkę SKO.
 • Przyjmowanie nowych członków SKO.
 • Zgłoszenie do konkursu dla SKO „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”.
 • Zgłoszenie do Konkursu dla Opiekunów SKO.
 • Komponowanie szaty graficznej kroniki SKO (redagowanie tekstów, zdjęcia, grafika) w formie elektronicznej.
 • Przystąpienie do pilotażowego programu rewitalizacji SKO (dokumentacja związana z zakładaniem szkolnego konta SKO oraz indywidualnych kont dla członków SKO).

 

Zadanie II : Różne formy działalności propagujące oszczędzanie.

 • Prowadzenie tablicy informacyjnej SKO.
 • Rozprowadzanie materiałów reklamowych (ulotki, „Poradnik Bankowy”).
 • Zachęcanie uczniów do czytania poradnika ekonomicznego dla najmłodszych „Brawo Bank”.
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych na bazie materiałów z PKO oraz konkursów.
 • Prowadzenie szkolnego bloga SKO.

 

Zadanie III : Organizacja konkursów szkolnych oraz udział w akcjach pod patronatem PKO,

SKO i akcjach charytatywnych.

 • Międzyklasowy i indywidualny konkurs oszczędzania – I etap.
 • Obchody Światowego Dnia Zwierząt –  wykonanie gazetki informacyjnej na holu głównym, zbiórka karmy, konkurs plastyczny.
 • Moja skarbonka – konkurs plastyczny.
 • Konkursy plastyczne w ramach akcji „Radosne święta z SKO” (kartka świąteczna, ozdoba choinkowa, dekoracje świąteczne).
 • Udział w akcji „Góra Grosza”.
 • Opieka, organizacja i przebieg Projektu Edukacyjnego UNICEF „Wszystkie Kolory Świata” na terenie szkoły; konkurs na najoryginalniejszą laleczkę.
 • Udział w ogólnopolskim konkursie „Aktywnie po zdrowie” i realizacja programu „Zdrowo jem – więcej wiem!”.

Zadanie IV : Wyniki I etapu konkursów oszczędzania.

 • Konkurs międzyklasowy:

 

Klasa I –  1956,50 zł – IV miejsce

Klasa II – 1900, 00 zł – V miejsce

Klasa III – 1144, 00 zł – VI miejsce

Klasa IV – 2488, 00 zł – III miejsce

Klasa V – 3010, 50 zł – II miejsce

Klasa VI – 10005, 96 zł – I miejsce

 

 • Konkurs indywidualny klasy I - III:

I miejsce - Aleksandra Mazur

II miejsce - Martyna Makowska

III miejsce - Oskar Oktabowicz

 

 • Konkurs indywidualny klasy IV - VI:

I miejsce - Jan Skowron

II miejsce - Paulina Sieradzan

III miejsce - Adrian Sieradzan

 

Łącznie uczniowie zaoszczędzili 20 504, 96 zł.

 

Zadanie V: Nagradzanie uczniów za udział w konkursach organizowanych pod patronatem SKO.
Uczniowie biorący udział w konkursach nagradzani są drobnymi upominkami w formie gadżetów pozyskanych z banku PKO oraz dzięki zaprzyjaźnionemu sponsorowi.

 

Opiekun SKO

mgr  Elżbieta Chojnacka

 

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
 • 2
 • 26
 • 0