29.03.2011

SKO i SKB

Programy i pozyskiwanie sponsorów na zakup pomocy. Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to nowy, czwarty element międzynarodowego programu edukacyjnego "Bezpieczeństwo dla wszystkich" Renault.

W naszej małej szkółce zaczął działać pod patronatem SKO Szkolny Klub Bezpieczeństwa ( SKB ).  W klasach starszych prowadziła i prowadzi zajęcia w zakresie BRD  pani Dorota Pysiak. W klasach I - III zajęcia dotyczące bezpieczeństwa prowadzą wychowawcy.
W ramach działań SKB panie: Elżbieta Chojnacka i Iwona Sokołowska realizują własny program nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas I – III "Mały ratownik". Program „Mały ratownik” został dostosowany przede wszystkim do potrzeb rozwojowych uczniów klas I - III. Szkolenie przeprowadzone przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować” oraz pomoce dydaktyczne, które otrzymaliśmy od fundacji (podręczniki dla dzieci, fantomy mini Ania (4 szt.) i fantom Little Ania) pozwolą przeprowadzić cały cykl zajęć udzielania pierwszej pomocy w kl. I - III. Dalsza kontynuacja programu w starszych klasach (np. na lekcjach techniki, godziny wychowawczej czy zajęć pozalekcyjnych) przyczyni się w znacznym stopniu do utrwalenia prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia.
Dzieci mają nie tylko poznać zasady zachowania bezpieczeństwa w domu, szkole i w innych środowiskach społecznych, ale również wdrożyć odpowiednie postępowanie w sytuacji zagrożenia życia, wypadku, czy katastrofy oraz nabyć praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach.
Posiadamy Certyfikaty ukończenia kursu „Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowanego przez WOŚP. Zakres treści programu jest dostosowany do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Głównym celem programu jest nauczenie uczniów udzielania i wzywania pierwszej pomocy. Dzieci od najmłodszych lat, muszą mieć świadomość, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Często się zdarza, że dorosłe osoby albo nie wiedzą, albo w stresie zapominają, co robić. Tylko długotrwałe uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności pozwoli w przyszłości przynieść wymierne efekty.
Pani E. Chojnacka napisała i prowadzi zajęcia w swojej klasie w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego "Bezpieczne dziecko". Głównym celem programu jest wpłynięcie na zmianę postawy uczniów wobec siebie i innych, a przede wszystkim zapewnienie dzieciom szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa: w domu, szkole, poza szkołą i poza domem. Zajęcia mają na celu uświadomienie potencjalnych zagrożeń, nauczyć dzieci, jak ich unikać.. Nastawione są na integrowanie grupy i dają poczucie bezpieczeństwa.
Tematyka programu nie jest nowa, lecz zawsze aktualna- bardzo często traktowana powierzchownie, co skutkuje brakiem nabycia przez uczniów nawyków czy postaw ważnych dla ich zdrowia fizycznego, psychicznego i bezpieczeństwa. Stąd pomysł, aby w lekkiej, przyjemnej i potraktowanej z humorem formie przekazać tak ważne treści profilaktyczno-edukacyjne. Aby zajęcia mogły być ciekawsze niezbędne są pomoce, a w szkołach ciągle brakuje funduszy. Pani Elżbieta Chojnacka pozyskała do realizacji tego celu sponsorów i drobne zakupy mogły zostać poczynione. Zakupiono: 13 tablic demonstracyjnych „Bezpieczna droga do szkoły”, 8 plansz „Pierwsza pomoc” oraz książkę „Pierwsza pomoc”, a także grę mozg elektronowy - znaki drogowe.

 

Więcej na temat naszych działań można się dowiedzieć na stronie internetowej : www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia tej strony.

 

020.jpg
021.jpg
Zdjcie056.jpg
37.jpg
45.jpg

 

0
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 6
  • 10