09.01.2020

Pożegnanie z Grosikiem

img

Projekt "Od Grosika do Złotówki" realizowany był od grudnia 2018r. do stycznia 2020r. Uczniowie chętnie wyruszali w podróż po Galaktyce Finansów i Oszczędzania, gdzie odwiedzali kolejne planety pozostawiając swój ślad.

Na planecie Grosik nauczyli się rozpoznawać monety i banknoty oraz liczyć pieniądze. Poznali znaczenie słów awers i rewers. Wykonując kolejne grosikowe zadania uczyli się zgodnej i twórczej współpracy w grupie.

Następnie międzygalaktyczni podróżnicy wylądowali na planecie Portfelik. Poznali wartość i potrzebę pracy w różnych zawodach. Odkryli sposoby zarabiania pieniędzy na drobne wydatki i doskonalili technikę przeliczania pieniędzy. Zapoznali się również ze sposobami bezpiecznego przechowywania pieniędzy dawniej i dziś.

Na kolejnej planecie - Skarbonka uczyli się gospodarności i oszczędności w różnych dziedzinach życia. Poznali również historię świnki skarbonki oraz powstania i funkcjonowania banków.

Na zajęcia przynosili również swoje ulubione zabawki, by razem z nimi wylądować na planecie Zabawka. Tu poznali zasady udanych zakupów oraz wpływ reklamy na podejmowane decyzje. Podczas zabawy w sklep posługiwali się monetami i banknotami ucząc się zasad operacji pieniężnych.

Uczniowie poznali też pojęcia związane z ochroną środowiska. Dowiedzieli się czym jest dług, lokata lub karta płatnicza. Wspólnie planowali ograniczanie zbędnych wydatków.

Na planecie Złotówka dowiedzieli się jak wartościowa jest wiedza i zdobywane umiejętności.

Dzieci podróżując po tej niezwykłej galaktyce prowadziły swój własny "Dziennik podróży". Jego atrakcyjna forma zachęcała do dalszych działań i poznawania podstaw wiedzy z zakresu finansów i oszczędzania, a także pobudzała do refleksji i samokształcenia.

img

Kosmicznej wyprawy nadszedł kres, ale wiedzy i umiejętności bardzo dużo jest. Bezpieczeństwo, oszczędzanie, planowanie, to jak nasze „drugie śniadanie”.
                      Dziś Grosika już żegnamy, ale w codziennym życiu go spotkamy.                          W banku, sklepie, szkole, w domu, na drodze Grosik przypomni o sobie.

0
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 2
  • 11