12.03.2019

Podejmij wyzwanie - oszczędzaj!

Podejmij wyzwanie - oszczędzaj! - to temat dzisiejszych zajęć przeprowadzonych przez opiekuna SKO w klasie II i III.

W trakcie zajęć uczniowie przypomnięli sobie, na czym polega oszczędzanie. Do tego celu wykorzystany został piękny wiersz Jana Brzechwy "Rozrzutny wróbel". Z wirsza wybierali zdania dotyczące znaczenia oszczędzania. Uczniowie różnicowali pojęcia: oszczędzanie i inwestowanie. Doskonalili umiejętności racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, planowania dochodów i wydatków. Dowiedzieli się jak oszczędzać na cele krótko- i długoterminowe i inwestować. Tworzyli również własne plany oszczędzania w określonym czasie. To była bardzo dobra okazja do ogłoszenia szkolnego konkursu "Wiosenne oszczędzanie z SKO". Konkurs trwa do końca kwietnia. 

Oszczędzania trzeba się stale uczyć. Warto rezygnować z przyjemności, z nieprzemyślanych zakupów. Należy odkładać pieniądze i czynić to systematycznie, stawiając sobie cele, które chcemy osiągnąć. Warto oszczędzać nawet małe kwoty i rozsądnie planować własne wydatki.

img

img

 

img

 

img

2
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 5
  • 6
Komentarze