14.10.2011

Październik - zaczynamy !

Członkowie SKO posiadają i opiekują się tablicą informacyjną na holu głównym szkoły. Przedstawiane są na niej informacje związane z przeprowadzanymi konkursami i ich wynikami, akcjami prowadzonymi przez SKO, miesięczne zestawienia oszczędności uczniów poszczególnych klas, zestawienia semestralne i końcowe oraz wzmianki na temat świąt, uroczystości i ważnych wydarzeń. Na honorowym miejscu znajduje się historia SKO oraz informacja o szkolnych blogach.

 

copy2_of_20102011zdjcia070.jpg

 

0
Dodaj Komentarz
  • 18
  • 13
  • 15