28.10.2011

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA

W dniu 31 października społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Oszczędzania. W związku z tym, w ostatnich dniach października w różnych zakątkach świata prowadzone są akcje edukacyjne uświadamiające opinii publicznej, jak ważne dla naszej sytuacji życiowej jest właściwe zarządzanie i oszczędne gospodarowanie naszymi zasobami finansowymi.

W 1929 roku na konferencji w Mediolanie przedstawiciele największych europejskich banków wyrazili wspólne stanowisko, że w celu zapewnienia stabilnego i długotrwałego rozwoju społeczeństw, należy promować ideę oszczędzania. Co roku 31 października postanowili organizować w swoich krajach działania edukacyjne kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych – uznając ten dzień za Światowy Dzień Oszczędzania. Tak narodziła się jedna z najstarszych inicjatyw edukacji finansowej na świecie.

Członkowie SKO również przyłączyli się do obchodów Światowego Dnia Oszczędzania poprzez udział w konkursie pod hasłem: „ Październik – miesiącem oszczędzania”.

W ramach tego konkursu zostały podjęte następujące działania:

 • Gazetka z okazji obchodów Światowego Dnia Oszczędzania na tablicy SKO.
 • Zapoznanie z historią SKO oraz PKO w formie prezentacji multimedialnej ( ze strony internetowej PKO ).
 • Uroczyste przyjęcie nowych członków SKO podczas ślubowania uczniów klasy I.

Tradycją w naszej szkole jest, że podczas uroczystości ślubowania świeżo pasowani uczniowie kl. I otrzymują książeczki oszczędnościowe SKO oraz drobne upominki od przedstawicieli SKO. W tym roku dzięki życzliwości zaprzyjaźnionego sponsora dzieci otrzymały pamiątkowe plakietki oraz kuferki na upominki od SKO (piłeczki, kredki, ołówki, zakładki); zostały również zakupione kwiaty dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców. Pozyskana kwota to 135,71 zł.

 • Uczniowie - członkowie SU i SKO przygotowali prezenty i kwiaty dla nauczycieli i pracowników szkoły. W ramach oszczędności pani opiekun SU zakupiła kwiaty po hurtowych cenach oraz osłonki  i elementy dekoracyjne; następnie przy pomocy uczniów udekorowali kwiaty i "nauczycielskie kubki".
 • Ogłoszenie międzyklasowego konkursu oszczędzania w październiku.

Wyniki:

- klasa I – 604, 90 zł

- klasa II – 20, 00 zł

- klasa III – --------

- klasa IV - 526, 00 zł

- klasa V – 20, 00 zł

- klasa VI – 650, 00 zł

Łącznie uczniowie, w październiku, zaoszczędzili na książeczkach 1820, 90 zł

 • Wybór „Mistrza Oszczędzania”
 • Obchody Tygodnia Ochrony Zwierząt. Członkowie SKO we współpracy z LOP podjęli akcję pomocy zwierzętom ze schroniska. W tym celu na holu głównym szkoły została wykonana gazetka propagująca pomoc zwierzętom oraz pudło na dary.   Zebrane dary dla psów zostały dostarczone przez opiekuna SKO do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Zorganizowany został również konkurs plastyczny – należało wykonać psa z darów jesieni.
 • Udział w konkursie plastycznym ogłoszonym przez „ Brawo Bank” – „ Plakat promujący oszczędzanie” ( prace zostały wysłane).
 • Konkurs plastyczny: „Skarbonka”
 • Konkurs plastyczny: „Co można oszczędzać?” Konkurs poprzedzony był zajęciami dotyczącymi oszczędzania, w sensie dosłownym i w przenośni – od pieniędzy i funkcjonowania banku, poprzez poszanowanie zdrowia, po „oszczędzanie Ziemi”, rozumiane jako odpowiedzialne gospodarowanie jej bogactwami, jak też dbałość o środowisko.

Oszczędzanie, oszczędność - są to określenia, którymi często się posługujemy. Przez oszczędzanie rozumie się zazwyczaj umiarkowane wydatkowanie i składanie nie wydanych pieniędzy. Oszczędności są to więc pieniądze zaoszczędzone, czyli odłożone. Pojęcie oszczędności odnosi się nie zawsze i nie tylko do pieniędzy. W szerszym znaczeniu obejmuje ono wszelkie dobra materialne, jak również wszelkie zjawiska pozamaterialne. Mówi się na przykład o oszczędzaniu czasu, słów czy zdrowia. Oszczędzanie powinno przejawiać się w oszczędnym traktowaniu przez uczniów przedmiotów osobistych: odzieży, obuwia, pomocy szkolnych, w wykonywaniu drobnych napraw sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, w dbałości o utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach i na zewnątrz szkoły.

Oszczędny znaczy gospodarny – w domu, w szkole, w zakładzie pracy, gospodarstwie, na osiedlu.

 • Przystąpienie uczniów klasy I – III do ogólnopolskiego programu „Aktywnie po zdrowie” i konkursu „ Zdrowo jem, więcej wiem!”, w ramach którego uczą się oszczędzać pożywienie, dbać o zdrowie oraz promować aktywny sposób spędzania wolnego czasu.
 • Lekcje w klasach I, IV, V, VI dotyczące popularyzacji wiedzy bankowej i oszczędzania:

1. „Rozsądne gospodarowanie pieniędzmi”

2. „Co ty możesz zrobić dla oszczędzania wody i chronienia jej przed nadmiernym zanieczyszczeniem?”

3. „Nasza kasa, czyli świat pieniędzy, banków i oszczędności”

4. „Mój sposób na oszczędzanie”

5. „Plastikowe pieniądze -  wygodna i bezpieczna karta płatnicza”

 • Przystąpienie do światowego projektu UNICEF „ Wszystkie kolory świata”.

Celem projektu jest:

- kształtowanie wśród dzieci i młodzież postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,

- pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne,

- zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone poprzez wykonanie i sprzedanie laleczek symbolizujących różne kraje i kultury ( projekt jest w trakcie realizacji ).

 • Udział w konkursie plastycznym ogłoszonym przez „ Brawo Bank” – „Nauka może być super”.
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji zbierania makulatury i baterii.
 • Członkowie SKO zobowiązali się do posprzątania zapomnianych grobów i grobów żołnierzy. przed  Świętem Zmarłych.
 • Przystąpienie do konkursu dla SKO.

Mamy nadzieję, że te różnorodne formy propagujące szeroko rozumiane oszczędzanie przyniosą oczekiwane i wymierne efekty w przyszłości.

 

20112012003.jpg

 

Akcja pomocy zwierzętom ze schroniska.

 

copy_of_20112012015.jpg

 

Najciekawszy plakat w konkursie "Zdrowo jem, więcej wiem" - klasa I.

 

konkurs005.jpg

 

Plakaty promujące oszczędzanie wykonane przez uczniów klasy I.

 

copy_of_konkurs017.jpg

 

Najciekawsza skarbonka.

 

konkurs025.jpg

 

Autorka pomysłu na skarbonkę - Klaudia Kruszelnicka.

 

copy_of_konkurs018.jpg

 

Zajęcia dotyczące oszczędzania.

 

konkurs021.jpg

 

Co można oszczędzać - zajęcia edukacyjne.

 

konkurs027.jpg

 

Mój sposób na oszczędzanie - klasa I.

 

konkurs029.jpg

 

Mój sposób na oszczędzanie - wyniki pracy grupowej w klasie I.

 

20112012030.jpg

 

Uroczyste przyjęcie nowych członków SKO - wręczenie książeczek SKO i upominków.

 

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
 • 20
 • 27
 • 31