16.11.2011

Oszczędzaj zdrowie - zaszczep się na otyłość!

W roku szkolnym 2011/2012 SKO podjęła współpracę z BOŚ, w ramach której klasy I – III przystąpiły do ogólnopolskiego konkursu „ Aktywnie po Zdrowie” i realizują program „Zdrowo jem, więcej wiem !

Program "Aktywnie po Zdrowie" to odpowiedź na narastający w naszym kraju problem nadwagi i otyłości dotyczący zarówno dorosłych, jak i dzieci, o czym świadczą alarmujące dane. Nadmierną masę ciała obserwuje się u 20% chłopców i prawie 15% dziewcząt oraz 61% dorosłych mężczyzn i ponad 50% dorosłych kobiet. Następstwa choroby, jaką jest otyłość, są naprawdę poważne - od niedogodności w codziennym życiu po śmiertelne choroby!

Działania Fundacji BOŚ zostały podjęte w oparciu o przekonujące dowody świadczące o tym, że epidemia nadwagi i otyłości ma jednak charakter odwracalny! Program identyfikuje istotę i źródła epidemii, prezentuje środki zaradcze, wspiera i edukuje oraz dostarcza motywacji do korzystnych zmian.

"Aktywnie po Zdrowie" to wielopoziomowy, traktujący całościowo problematykę zdrowia, żywienia i aktywności fizycznej, rzetelny - oparty na dowodach naukowych - projekt o charakterze długofalowym. Podnosi on konieczność uświadomienia sobie potrzeby zmiany stylu życia i obejmuje wiele aspektów życia dziecka: tryb nauki i formy spędzania wolnego czasu, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną. Działania podejmowane w ramach programu skupione są w dwóch obszarach - medialnym i edukacyjnym.

 

W programie przewidziane są różne formy działalności: zajęcia edukacyjne, konkursy plastyczne, zabawy ruchowe, forum zdrowia dla rodziców. Wysłaliśmy już pierwsze raporty. To jest super zabawa, nauka oraz nabywanie właściwych nawyków żywieniowych :)

 

Przedstawiamy mini galerię z niektórych działań:

 

copy_of_konkurs005.jpg

 

konkurs016.jpg

 

20112012010.jpg

 

 

20112012016.jpg

 

konkurs032.jpg

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 16
  • 12
  • 10