14.10.2011

Oszczędzać czas zacząć !

KILKA SŁÓW O OSZCZĘDZANIU...

 

Oszczędzanie, oszczędność - są to określenia, którymi często się posługujemy. Przez oszczędzanie rozumie się zazwyczaj umiarkowane wydatkowanie i składanie nie wydanych pieniędzy. Oszczędności są to więc pieniądze zaoszczędzone, czyli odłożone. Pojęcie oszczędności odnosi się nie zawsze i nie tylko do pieniędzy. W szerszym znaczeniu obejmuje ono wszelkie dobra materialne, jak również wszelkie zjawiska pozamaterialne. Mówi się na przykład o oszczędzaniu czasu, słów czy zdrowia. Oszczędzanie powinno przejawiać się w oszczędnym traktowaniu przez uczniów przedmiotów osobistych: odzieży, obuwia, pomocy szkolnych, w wykonywaniu drobnych napraw sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, w dbałości o utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach i na zewnątrz szkoły.

Oszczędny znaczy gospodarny – w domu, w szkole, w zakładzie pracy, gospodarstwie, na osiedlu.

 

W związku z konkursem "Październik miesiącem oszczędzania" SKO ogłosiła specjalny międzyklasowy konkurs oszczędzania w październiku.

Towarzyszą mu inne fascynujące konkursy z nagrodami:

 

  • Narysuj lub napisz, co można oszczędzać? ( technika dowolna )

 

  • Wykonaj skarbonkę według własnego pomysłu ( liczy się pomysłowość i estetyka wykonania).

 

20112012005.jpg

1
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 6
  • 18
Komentarze