27.05.2012

Najmłodsi SKO-wicze uczą się dbać o przyrodę

W ramach szkolnego koła SKO najmłodsi SKO-wicze uczą się dbać o przyrodę. Toczą się rozmowy , dyskusje, wymiana poglądów i pomysłów na tematy dotyczące ochrony przyrody. Uczniowie poszerzają wiedzę związaną z życiem roślin i zwierząt; układają i zapisują hasła, które potem wywieszane są na tablicy. Wykonują również wiele prac plastycznych dotyczących świata roślin i zwierząt. W związku z tym, że zbliżają się wakacje nasze rozważania krążyły wokół tematów związanych z lasem, jeziorami, rzekami, morzem.

Jeśli od najmłodszych lat będziemy wychowywać dzieci w poczuciu odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją - to jest nadzieja, że jako dorośli nas nie zawiodą i będą zmieniać złe nawyki innych.

Pro-ekologicznym działaniom SKO-wiczów przyświeca hasło: "Chroń przyrodę - niszcząc ją, niszczymy siebie!"

 

skolas001.jpg

 

skolas002.jpg

 

skolas003.jpg

 

skolas004.jpg

0
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 12
  • 3