11.02.2020

Konkurs dla dzieci na grafikę promującą 6. PKO Bieg Charytatywny

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Ich zadaniem jest przygotowanie pracy plastycznej ilustrującej lub nawiązującej do idei PKO Biegu Charytatywnego Pomagamy z każdym krokiem”. W pracach powinny być uwzględnione charakterystyczne elementy kojarzące się z miejscem biegu, takie jak bieżnia na stadionie lekkoatletycznym, czy z formułą biegu, jaką jest sztafeta. Praca powinna zawierać również element kojarzony z działalnością charytatywną, czyli serce.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają plecaki ze sportowymi gadżetami. Nagrodą dla zwycięzcy będzie laptop 2w1 Microsoft Surface Go 415Y.

Zwycięska praca stanie się inspiracją do stworzenia projektu grafiki, która pojawi się na oficjalnych koszulkach, w których pobiegną uczestnicy 6. PKO Biegu Charytatywnego. Grafika będzie też wykorzystana w materiałach promujących imprezę, m.in. na bilbordach czy plakatach.

Aby wziąć udział w konkursie na grafikę, wystarczy, aby dziecko przygotowało pracę plastyczną, a rodzice/ opiekunowie przesłali ją do Banku:

  • e-mailem, wpisując w temat „Koszulka 6. PKO Biegu Charytatywnego” na adres: bankomania@pkobp.pl albo
  • pocztą na adres: PKO Bank Polski, Departament Komunikacji Korporacyjnej, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, z dopiskiem: „Koszulka 6. PKO Biegu Charytatywnego”.

Konkurs trwa do 23 lutego 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce lub data wysłania maila). Konieczne jest dołączenie podpisanego przez opiekuna prawnego dziecka oświadczenia. Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 10
  • 17