22.11.2012

GROSIKI SZCZĘŚCIA :))


W dniach od 26 listopada do 7 grudnia uczniowie naszej szkoły będą zbierali drobne monety w ramach akcji ,,Góra Grosza” (niektóre klasy już rozpoczęły zbieranie). Zbierane będą monety od 1 grosza do 5 zł.Uzbierane pieniądze przeznaczane są na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym m. in. na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego.
"Góra Grosza" ma uświadomić dzieciom i młodzieży jak ważna jest pomoc niesiona potrzebującym oraz to, że nawet najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu ta pomoc będzie możliwa. Akcja ta cieszy się wielkim powodzeniem w szkole. Co roku udaje się zebrać sporą górkę grosików.
Prosimy o wsparcie tej charytatywnej akcji, której koordynatorem będzie SKO i SU.

0
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 14
  • 16