27.01.2015

Edukacja ekologiczna, ekonomia, pieniądze ...

zlom_puszki_aluminiowe.jpg

Ważnym zadaniem jakie stoi przed każdym mieszkańcem Ziemi jest ograniczanie „produkcji” śmieci. Możemy ich wytwarzać mniej, możemy je też ponownie wykorzystać. Dlatego sortujmy odpady, używajmy wielorazowych opakowań czy toreb na zakupy, a przede wszystkim zbierajmy makulaturę i aluminium!

Chemii w szkole podstawowej jeszcze nie ma, ale aluminium to pierwiastek chemiczny o nazwie glin, jest metalem, z którego wykonuje się puszki do napojów. Tymczasem aluminiowe puszki w całości nadają się do ponownego przetworzenia i nie muszą trafiać na wysypiska śmieci. Wyrób aluminium ze złomu np. puszek aluminiowych to o 95% mniej zużytej energii, o 97% mniej zanieczyszczeń. Odzysk aluminium z puszek prowadzić można w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu.

Nie wyrzucamy zużytych puszek po napojach do ogólnych śmieci. Zbieramy skrupulatnie i pamiętamy, że:

  • kształtujemy u siebie postawę człowieka odpowiedzialnego za czyste  środowisko, swoje zdrowie i swoją przyszłość
  • wspomagamy finansowo SKO

Korzyści płynące z recyklingu aluminiowych puszek po napojach:

korzysci.jpg

Edukacja ekologiczna:

puszka, jako opakowanie popularne wśród młodzieży i przede wszystkim łatwe do odzysku, jest świetnym pretekstem do edukacji ekologicznej.

Zasoby naturalne:

użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej.

Energia:

odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej na wyprodukowanie aluminium z rudy.

Ochrona środowiska:

recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia powietrza
o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy. Recykling to także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 95%. Odzyskując puszki aluminiowe zmniejszamy ilość odpadów w naszym otoczeniu i na wysypiskach.

Pieniądze:

za kilogram puszek (67 puszek 0,33l lub 53 puszki 0,5l) każdy może uzyskać w skupie około 3 zł.

puszki.jpg

Ekonomia:

recykling aluminium zwiększa niezależność surowcową kraju, tworzy dodatkowe miejsca pracy w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne dochody.

Koszty

produkcji

produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż produkcja aluminium z boksytów.

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 4
  • 0