24.11.2021

Dziecko i jego prawa

 

20 listopada obchodziliśmy w Polsce Dzień Praw Dziecka. Jest to szczególna data, gdyż w tym dniu przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach dziecka – Konwencji o prawach dziecka.

Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka we wszystkich klasach zostały przeprowadzone zajęcia urozmaicone prezentacjami; prowadziła je pani pedagog. Z wykonanych podczas zajęć prac powstała na holu głównym szkoły galeria, w centrum której ustawiono drzewo z prawami dziecka.  

A w klasie II dzień rozpoczął się od wysłuchania listu Rzecznika Praw Dziecka czytanego przez wychowawczynię i ułożenia hasła przewodniego zajęć.

Kolejnym elementem zajęć było poznanie postaci Janusza Korczaka oraz zapoznanie się z dokumentami, które gwarantują dzieciom prawa.

Wprowadzeniem do kolejnej części zajęć była prezentacja multimedialna pt.: „Prawa Dziecka”. Dotyczyła ona nie tylko praw, ale i obowiązków dziecka i ucznia. Prowokowała również do dyskusji na temat: „Gdzie i do kogo mogę zwrócić się o pomoc?”

Po takim wprowadzeniu uczniowie wysłuchali listów dzieci z różnych krajów oraz dyskutowali o tym, jak można tym dzieciom pomóc, co można im poradzić.

Chwilą odpoczynku było odczytanie wierszowanych praw dziecka oraz wysłuchanie piosenki „Dziećmi jesteśmy tylko raz”.

Ostatnią częścią zajęć było powtórne omówienie wylosowanych praw zilustrowanych na kartkach w kształcie kawałków tortu i przypięcie ich do tablicy z tytułem „Czy znasz swoje prawa?” 

Na zakończenie uczniowie ocenili zajęcia w postaci „rundki bez przymusu”. Dla podkreślenia uroczystego dnia, ze szkoły wyszli z „Listami do rodziców” Janusza Korczaka, które mogą być momentem refleksji nad „trudnym kawałkiem chleba”, jakim jest wychowanie dziecka na dobrego i szczęśliwego człowieka.
Prawa dziecka to nie tylko suche zapisy w Konwencji. Prawa dziecka powinny (muszą!) być realizowane każdego dnia. Jednym z podstawowych praw dziecka jest prawo do współdecydowania o sobie. Dla młodego człowieka możliwość wyrażania swojego zdania i aktywnego uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji jest niezwykle ważna. Umożliwiając dzieciom partycypowanie w tych procesach wychowujemy aktywnych i świadomych obywateli.

img

 img

img

img

img

0
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 5
  • 3