20.04.2015

Dyrektor PKO BP w Warce o naszej współpracy...

copy14_of_images.jpeg

W tym miesiącu Pani Dyrektor PKO BP w Warce została poproszona o napisania opinii dotyczącej współpracy naszej szkoły z bankiem PKO. Był to jeden z wymogów prowadzonej ewaluacji zewnętrznej. Przeczytajcie:

"Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie współpracuje z PKO BP od 1998 roku.  Współpraca ta związana jest z Ogólnopolskim Programem Szkolnych Kas Oszczędności, które funkcjonują w Polsce już 80 lat.  Jest to największy, najstarszy i najbardziej rozpoznawalny program edukacji finansowej w Polsce, z którego uczniowie czerpią praktyczną wiedzę o finansach i ekonomii.

W 2012 roku SKO zostało gruntownie zmodernizowane. Obecnie jest jednym z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych w Europie projektów dedykowanych dzieciom. Dzięki SKO najmłodsi uczą się zasad oszczędzania zarówno w teorii, jak i w praktyce. Czerpią również realne zyski z lokowania swoich środków na indywidualnych kontach w PKO Banku Polskim, które wzorowane są na rachunkach ich rodziców. Nowoczesne SKO edukuje zarówno w zakresie oszczędzania, przedsiębiorczości, jak i ekologii, a jego członkowie zyskują niezbędne do radzenia sobie w dorosłym życiu umiejętności.

Ważnym założeniem programu, który realizuje szkoła w ramach SKO jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez m.in. organizowanie zbiórek makulatury, plastikowych nakrętek, puszek, czy zużytych baterii. Dzięki takim inicjatywom dzieci wiedzą więcej     o otaczającym nas środowisku, ale również mają świadomość, że w taki sposób mogą zarobić dodatkowe środki, które można przeznaczyć na określony cel.

Podejmowane przez uczniów wspólne inicjatywy uczą nie tylko przedsiębiorczości, pracy w grupie, ale także integrują i wpływają inspirująco na całą społeczność szkolną. Uczniowie uczą się również, jak pomagać innym i chętnie angażują się w akcje charytatywne. Dzięki temu uczą się filantropii i odpowiedzialności.

Szkoła każdego roku bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie dla SKO opisując swoje działania w kronice. Celem konkursu jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie w nich nawyku świadomego oszczędzania, a zwłaszcza:

 • szerzenie wiedzy związanej z systematycznym oszczędzaniem,
 • wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów,
 • zachęcenie jak największej liczby uczniów do nauki oszczędzania w ramach programu SKO,
 • inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją oszczędzania,
 • edukacja młodzieży związana z wiedzą dotyczącą działalności PKO Banku Polskiego,
 • wzmacnianie relacji pomiędzy środowiskiem szkolnym, lokalną społecznością oraz PKO Bankiem Polskim, np. w aspekcie edukacyjnym poprzez udział w prelekcjach w oddziałach Banku, lekcjach prowadzonych w szkole przez pracowników Banku.

W ostatnich latach szkoła w tym konkursie była laureatem nagrody I i II stopnia, w wyniku czego wzbogaciła się o ekran i projektor.

PSP w Michałowie uczestniczy również bardzo aktywnie w istniejącym od 4 lat Ogólnopolskim Konkursie „SKO – Blog miesiąca”. W rywalizacji uczestniczą szkoły, które prowadzą blogi na platformie SzkolneBlogi.pl, gdzie prezentują swoje działania związane z uczestnictwem  w programie SKO. Celem konkursu jest propagowanie idei oszczędzania i przedsiębiorczości w ramach założeń SKO oraz promowanie postaw współpracy w grupie. W tym konkursie szkoła każdego roku znajduje się w gronie laureatów, a należy podkreślić, że rywalizuje ze sobą 560 szkół z całej Polski. Dzięki temu baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o 3 laptopy i aparat fotograficzny.

Wszystkie sukcesy szkoły nie byłyby możliwe bez ogromnego zaangażowaniu i kreatywności opiekuna, którym od samego początku jest pani Elżbieta Chojnacka. Za zasługi w krzewieniu idei oszczędzania, przedsiębiorczości oraz popularyzacji wiedzy ekonomicznej i ekologicznej wśród uczniów każdego roku otrzymuje nagrody i wyróżnienia rangi ogólnopolskiej – są to Złote i Srebrne Odznaki SKO.

Pani Elżbieta Chojnacka w ramach programu SKO organizuje własne konkursy plastyczne i matematyczne,  pisze i realizuje z uczniami autorskie projekty i programy, np. „Bądź oszczędny na co dzień!”, „Czyste rączki oszczędzają wodę!”,  Podróż po fantastycznej krainie Lokatkolandia”, walentynki pod hasłem „Uwierzyć w siebie”, „SKO-wicz świadomym konsumentem”.

Bank PKO BP wspiera działania SKO przy PSP w Michałowie m.in. poprzez sponsorowanie biletów wstępu dla uczniów i opiekunów do Planetarium i Centrum Nauki Kopernik oraz zaopatrywanie w bankowe gadżety, które wykorzystywane są jako nagrody dla uczestników konkursów i wyróżniających się w działaniach SKO uczniów.

Efekty współpracy PSP w Michałowie z PKO BP prezentowane są również na lokalnym portalu społecznościowym warka24.pl poprzez publikowanie artykułów przez opiekuna SKO.

Nasza współpraca propaguje uczenie się przez całe życie, czyli wszelkie podejmowane formy nauki, mające na celu doskonalenie, pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Innymi słowy to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Uczenie się przez całe życie powinno być dostępne dla każdego – tak stanowi dokument wydany przez Komisję Europejską. My dokładamy wszelkich starań, aby tak było i dlatego wspólnie kształtujemy u uczniów postawy, motywację oraz wiarę we własne możliwości".

sko_1.jpg

1
Dodaj Komentarz
 • 6
 • 10
 • 14
Komentarze
 • skograbice
  skograbice
  83.20.xxx.xxx
  2015-04-20 19:09 | Temat: SKO Grabice
  ODPOWIEDZ

  ____(¯`v´¯)
  ___(¯`(█)´¯)__(¯`v´¯)
  ____ (_.^._)__(¯`(█)´¯)
  _____ (¯`v´¯)´(_.^._)
  ___█(¯`(█)´¯)_█
  __██(_.^._)____█
  _██████_______█
  ███_█████______█
  ████_██████____█
  █████_████_█___█
  ███_██_██_██__ █
  _████_██_█___██
  __████(¯`v´¯)██
  ____██(¯`(█)´¯)█
  _____██(_.^._)██
  _______███(¯`v´¯)
  _________█(¯`(█)´¯)
  __________█(_.^._)
  ___________███
  Pozdrawiam głosik zostawiam!