24.11.2021

Aby wycieczka szkolna była bezpieczna

img

Każdy rok szkolny obfituje w wiele szkolnych wycieczek. Tak się złożyło, że najbliższym czasie czeka nas wycieczka mikołajkowa. W związku z tym, na wychowawcach ciąży obowiązek przypomnienia dzieciom zasad bezpiecznego zachowania podczas szkolnych wyjazdów, czy spędzania czasu na świeżym powietrzu. Tak więc w pierwszej kolejności musimy wyjaśnić dzieciom, że na wycieczce należy zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. Każde dziecko powinno stosować się do poleceń nauczyciela. Pod żadnym pretekstem nie oddalać się od grupy bez wiedzy i zgody opiekuna. Bardzo ważne jest, aby przypomnieć dzieciom zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szczególnie o poruszaniu się po ulicach, czy zachowaniu podczas  postoju np. na parkingu. Należy uczulić dzieci, aby nie podchodziły do obcych osób, nie wsiadały do nieznanych samochodów, czy też nie przyjmowały od obcych osób słodyczy czy napojów. Wskazane jest też, by dziecko miało przy sobie numer telefonu do opiekuna wycieczki i rodzica.

Niestety czasami mimo starań rodziców i opiekunów, wielokrotnych rozmów, zdarza się, że uczestnik wycieczki szkolnej odłączy się od grupy.. na taką  sytuację również należy dziecko przygotować, przede wszystkim poinstruować, by zostało w miejscu, gdzie ostatni raz widziało grupę. Jeżeli posiada przy sobie telefon komórkowy może skontaktować się z policją pod bezpłatnym numerem telefonu 997 lub 112. W sytuacji kiedy dziecko nie ma telefonu, jeśli widzi na ulicy policjanta, czy strażnika miejskiego wówczas ich może poprosić o pomoc. Jeżeli nie ma w pobliżu nikogo ze służb mundurowych wówczas najbezpieczniej jest, by dziecko weszło do najbliższego sklepu i poprosiło sprzedawcę o pomoc.  Ważne jest to aby dziecko nie odchodziło z obcą osobą, która pod  pretekstem udzielenia pomocy mogłaby je skrzywdzić. Dlatego tak istotne jest poinformowanie dzieci przed wyjazdem, o tym jak bezpiecznie spędzić czas na wycieczce szkolnej , która z założenia powinna być okazją do spędzenia miło czasu i zacieśnienia więzi koleżeńskich.

Poniżej przedstawiamy kilka niezbędnych zasad jakie obowiązują podczas wycieczek:

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

2. Stosować  się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

3. Nie oddalać  się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

4. Przestrzegać  przepisów ruchu drogowego i zachowywać  ostrożność  na ulicach i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

5. Kulturalnie odnosić  się do opiekunów, kolegów i innych osób.

6. Przestrzegać regulaminów dotyczących zachowania się w odwiedzanych miejscach.

7. Wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników zgłaszać opiekunom.

8. Stosować się do zasad reżimu sanitarnego.

0
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 6
  • 9