30.10.2017

SZKOLNA RADA UCZNIOWSKA

Szkolna Rada Uczniowska współpracuje z SKO

Przewodniczącą Szkolnej Rady Uczniowskiej w bieżącym roku szkolnym została Dominika Marek z III GIM.  Uczniowie w ramach SRU biorą udział w całorocznym konkursie Zgrana Klasa. Co miesiąc dzieci otrzymują  zadania do wykonania. Często są one powiązane z naszymi szkolnymi konkursami SKO. Klasy rywalizują przez cały rok o tytuł Zgranej Klasy i nagrodę pieniężną . W ramach SRU działają także sekcje: porządkowa, czystości, bezpieczeństwa i dekoracyjna. Ponadto uczniowie tworzą gazetkę szkolną , organizują dyskoteki i rozwiązują bieżące problemy społeczności uczniowskiej.

SRU DZIAŁA AKTYWNIE. !

img

1
Dodaj Komentarz
  • 28
  • 4
  • 22
Komentarze