22.03.2020

Światowy Dzień Wody

Dziś (22 marca ) wypada Światowy Dzień Wody. Pomaga on nam przypomnieć sobie czym dla człowieka jest woda i co się stanie gdy jej zabraknie.

Światowy Dzień Wody

 Znalezione obrazy dla zapytania: world water day 2020

według Wikipedii:

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.

Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

 Znalezione obrazy dla zapytania: pah woda

Tegorocznym jest ZMIANA KLIMATU. Jak zapewne dobrze wiecie, woda jest nieodłączną częścią przyrody i jej zaniedbywanie przyczynia się do degradacji środowiska. Osuszanie terenów podmokłych, zanieczyszczenie wody poprzez np. niedostatecznie oczyszczone ścieki fabryczne, czy też topnienie lodowców są problemami typowo ,,wodnymi''.

Brak dostępu do wody pitnej to także śmiertelne choroby oraz mniejsze szanse życiowe kobiet i dziewczynek, które zgodnie z tradycją mają za zadanie dbać o rodzinę i dom, więc spędzają długie godziny na wędrówkach do studni. Są to godziny, które mogłyby poświęcić nauce lub pracy zarobkowej i wyrwać się z nędzy.

Znalezione obrazy dla zapytania: unicef water

 

Większość z nas myśli, że problemy z wodą nie dotyczą Polski i nie będą jej dotyczyć przez jeszcze wiele lat. A to nieprawda. Zasoby wody pitnej w Polsce są porównywalne do zasobów wodnych Egiptu. Prawda, że wydaje się niewiele? Naszemu krajowi grozi deficyt wodny. Pamiętamy sytuacje z okresu wakacji kiedy to poziom Wisły- największej polskiej rzeki- spadł do 33 centymetrów.

Znalezione obrazy dla zapytania: najniższy poziom wody w wiśle

 

Jak oszczędzać wodę?

Oszczędzanie wody jest jedyną rzeczą, która może uchronić nas i przyszłe pokolenia od tragicznych sytuacji.

Znalezione obrazy dla zapytania: sposoby oszczędzania wody

 

  • zakręcaj kapiący kran
  • bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie
  • używaj wody deszczowej

O tych sposobach słyszy każdy z nas w szkole, ale czy każdy je stosuje?

Innymi nie zawsze oczywistymi sposobami na oszczędzanie wody są:

  • reacjonalne zakupy
  • jedzenie mniejszej ilości mięsa
  • niemarnowanie jedzenia.

 

 

Aby uczyć uczniów naszej szkoły jak oszczędzać wodę i dbać o Ziemię od pięciu lat bierzemy czynny udział w międzynarodowym programie ,,Badacz Wody''. W naszym mieście realizowaliśmy także dwa programy ,,Biskupiecki Badacz Wody'' i ,,Biskupiecki Badacz Wody, Gleby i Powietrza''. W ramach tego ostatniego, wyszliśmy poza szkołę i uczyliśmy przedszkolaki jak dbać o ,,niebieskie złoto''. 

 

 

 

 Warmińskie Kropelki

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 0
  • 4