24.06.2019

Popularyzacja wiedzy o oszczędzaniu

Wrześniowe wybory do zarządu SKO i spotkania z uczniami klas pierwszych

Początek naszej działalności rozpoczęliśmy zebraniem uczniów klas starszych, ustaleniem planu pracy, oraz wyborem zarządu SKO

Na zebraniu uczniowie dowiedzieli się o elektronicznych kontach oszczędnościowych dla dzieci oaz o konkursach i akcjach. które planowaliśmy na rok szkolny 2018/1019

 

 

 

Klasy młodsze podczas spotkania z opiekunami SKO, otrzymały formularze zgłoszeniowe do banku. Dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat pracy banku, co zaowocowało zainteresowaniem elektroniczymi książeczkami oszczędnościowymi.

Wszystkie informacje na temat spotkań i konkursów systematycznie umieszczamy na tablicach ogłoszeń SKO

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 10
  • 12