16.11.2012

Zbieramy surowce wtórne

Selektywne odpadów zbieranie - to każdego z nas zadanie !!!

Od kilku już lat uczestniczymy w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów, którego organizatorem jest Zakład Utylizacji Odpadów z siedzibą w Elblągu.

O nasze środowisko dbamy cały rok. Staramy się żyć ekologicznie:

  • nie zanieczyszczamy naszej planety, środowiska i żyjemy zdrowo,
  • nie śmiecimy i zwracamy uwagę, gdy widzimy, że ktoś inny śmieci,
  • nie niszczymy przyrody,
  • oszczędzamy wodę i energię,
  • segregujemy śmieci,
  • zbieramy surowce wtórne,które można ponownie przetworzyć i wykorzystać.

Dzięki temu: ------- zmniejszamy zanieczyszczenie środowiska, --------odzyskuje się wiele cennych surowców, --------- zmniejsza się ilość odpadów na składowiskach.

Zbiórka surowców wtórnych to nie tylko forma działalności gospodarczej, to nie tylko uzyskiwanie dochodów, ale przede wszystkim ochrona naszego środowiska !!!

Na gazetce SKO zachęcamy uczniów do ochrony środowiska

Zawsze możemy liczyć na pomoc pana woźnego.

4
Dodaj Komentarz
  • 15
  • 3
  • 6
Komentarze