18.06.2013

Uczniowie klasy IV zdawali dzisiaj egzamin na kartę rowerową

Dzisiaj czwartoklasiści zdawali swój pierwszy, jakże ważny egzamin.

Już wkrótce uczniowie klasy IV będą mogli sami wybrać się na wycieczkę rowerową.........

copy2_of_201306183579.jpg

Wszyscy zdający wykazali się dużym zdyscyplinowaniem oraz bardzo dobrą wiedzą praktyczną ze znajomości przepisów ruchu drogowego.

Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Egzamin praktyczny obejmuje:

-przygotowanie roweru do jazdy

- jazda rowerem na wprost- ruch prawostronny

- reagowanie na znaki drogowe- przejście dla pieszych ( ustępowanie pierwszeństwa pieszemu)

- zmiana pasa ruchu

- ósemka- pierwszy przejazd techniczny bez podpórek i bez najeżdżania na linie

- trzykrotne ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym

- slalom ( odległość między pachołkami równa jest długości roweru)

- hamowanie w polu końcowym

201306183569.jpg

201306183570.jpg

 

copy_of_201306183576.jpg

201306183573.jpg

201306183578.jpg

201306183583.jpgcopy_of_201306183570.jpg

201306183575.jpg

201306183572.jpg

201306183577.jpg

201306183580.jpg

Zbliżające się wakacje zmotywowały czwartaków do zdobycia  uprawnień, aby bezpiecznie i zgodnie z przepisami poruszać się po drogach.

17
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 14
  • 5
Komentarze