26.05.2020

Quiz wiedzy na temat Higieny Osobistej.

Higiena jako nauka zajmuje się obserwacją i badaniem zależności pomiędzy życiem i zdrowiem człowieka, a czynnikami środowiska zewnętrznego. Znajomość zasad higieny, a szczególnie higieny osobistej jest zatem niezmiernie przydatna w pielęgnowaniu zdrowia.

Pamiętajcie trzeba dbać o Higienę Osobistą !!!

img

Co wiesz na temat Higieny ???

Zaznacz w teście poprawne odpowiedzi, naciśnij link...

https://learningapps.org/9813734

 

0
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 3
  • 2