12.11.2015

Dlaczego warto?

SKO Konto dla Ucznia umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 5-13 lat uczestniczące w programie SKO:

  • 0 zł za prowadzenie konta
  • 2,50% w skali roku (do kwoty 2500 zł; 0,50% od nadwyżki ponad 2500 zł)
  • Tygodniowa kapitalizacja odsetek
  • Dostęp do serwisu internetowego SKO (atrakcyjnego pod względem graficznym i dźwiękowym oraz dostosowanego do wieku i gustu dziecka) – dla dzieci, członków SKO
  • Możliwość zdobywania wirtualnych odznak
  • Możliwość zakładania wirtualnych skarbonek
  • Narzędzia umożliwiające planowanie oszczędzania

Dostęp do konta jest możliwy również za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO (www.ipko.pl) dla uprawnionych Opiekunów SKO oraz przedstawicieli ustawowych (rodziców) albo opiekunów prawnych posiadających w PKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej (po złożeniu odpowiedniej dyspozycji).

Oni już wiedzą, że warto oszczędzać:)

test

test

 
33
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 2
  • 12
Komentarze