20.03.2014

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ "Pisanka wielkanocna"

pod patronatem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego oraz Dyrektora Wydziału Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miasta Wrocławia.

Konkurs organizowany jest przez Terapeutyczną Szkołę Podstawową nr 119 we Wrocławiu przy współudziale Stowarzyszenia PROGRESSIO dla wszystkich dzieci z całej Polski do lat 13; świetlic środowiskowych, domów kultury, ośrodków wychowawczych oraz różnych typów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej oraz tradycji chrześcijańskich, wypływających ze źródła Wielkiej Nocy, kształcenie wrażliwości estetycznej wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1 wykonanie samodzielnie pracy komputerowej, pod kontrolą nauczyciela/opiekuna nt. pisanki wielkanocnej na której należy wykonać dowolny wzór ozdobny lub inny rysunek związany ze świętem wielkanocnym za pomocą dowolnego programu graficznego;

2 nie używanie fotomontażu, clipart'ów, skanowania zdjęć!

3 obowiązkowy format A4 pionowo w postaci wydruku na białym lekko błyszczącym papierze fotograficznym, na marginesie do 1,5 cm w prawym dolnym rogu należy podpisać: imię, nazwisko uczestnika, wiek, nazwa placówki i miejscowość; <

4 Drogą eliminacji zostanie wybrane do 6 prac z każdej grupy wiekowej do lat 9 i od 10 do 13 lat .

Termin dostarczenia prac do nauczyciela zajęć komputerowych: do 03 kwietnia 2014 r.

Konkurs jest bezpłatny.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie http://www.stowarzyszenie-progressio.pl/ w zakładce aktualności.

copy12_of_images.jpg

 

0
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 13
  • 8