08.04.2014

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM MY DREAM HOLIDAY

ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 wrocławskich szkół podstawowych.

WYMAGANIA KONKURSOWE
1. Każdy uczestnik wykonuje prezentację na temat My dream holiday.
2. Prezentacja może trwać maksymalnie 5 minut.
3. Prezentacja powinna być przygotowana w programie Power Point i zapisana
na płycie CD.
4. Jury (w składzie: nauczyciele języka angielskiego oraz informatyki) będzie
oceniać:
a) zgodność prezentacji z tematem konkursu
b) pomysłowość i kreatywność uczniów - bogactwo zastosowanych form
wyrazu (obraz, dźwięk, animacje, komentarze etc.), ogólne wrażenie
artystyczne
c) poprawność językową.

TERMINY
1. Prezentacje na płycie CD (prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem autora, prosimy podać wiek, szkołę, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z adresem e-mail)
z dopiskiem: KONKURS MY DREAM HOLIDAY

należy przekazać p.E.Gieroń do dnia 25.04.2014

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 16 maja 2014 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.sp2wroc.edupage.org Laureaci otrzymają pisemne powiadomienie o wynikach oraz zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w określonym w powiadomieniu terminie.

0
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 13
  • 4