13.01.2013

Projekt: Bezinwestycyjne oszczędzanie energii

W roku szkolnym 2012/2013 szkoła nasza bierze udział w projekcie „Bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach dolnośląskich” realizowanym przez członków Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Dolnośląski we Wrocławiu. Projekt jest częściowo dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach tego projektu uczniowie  poznają problemy obciążeń środowiska związane ze zużyciem energii oraz proste sposoby oszczędzania energii, które spróbują wprowadzić w życie w swojej szkole a także aktywnie włączą się do propagowania oszczędzania energii w domach. W szkole została powołana Grupa Energetyczna składająca się z 8 uczniów klasy VIA  oraz szkolnego koordynatora – pani Marii Ziółkowskiej- Wojtasik.

Uczniowie należący do Grupy Energetycznej biorą udział w spotkaniach edukacyjnych prowadzonych przez członków Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Dolnośląski we Wrocławiu. Na tych zajęciach  przekazywana będzie wiedza dotycząca problemów energetycznych, ochrony środowiska, konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, prezentowane będą doświadczenia chemiczne dotyczące uzyskiwania energii, a w części warsztatowej odbywać się będą ćwiczenia praktyczne i dyskusje. Grupa Energetyczna biorąca udział w spotkaniu będzie przekazywała wiadomości uzyskane podczas spotkań edukacyjnych, inicjowała w szkole działania mające na celu oszczędzanie energii.

W czasie trwania projektu zorganizowane zostaną konkursy dla wszystkich uczniów szkoły.

Podsumowanie projektu nastąpi w czerwcu 2013.

Działania podjęte w naszej szkole w ramach projektu:

  • Wystawa prac uczniów klas piątych  – plakatów o tematyce „Jak oszczędzać energię i wodę?” (wrzesień, październik)
  • W klasach czwartych przeprowadzone zostały pogadanki na temat oszczędzania energii w szkole i w domu (lekcje przyrody).
  • Grupa energetyczna  zapoznała się z problemami produkcji energii, związanych z tym obciążeniami środowiska, z odnawialnym i nieodnawialnym źródłami energii na zajęciach koła przyrodniczego. Uczniowie korzystali z różnych źródeł informacji, między innymi z wykonanych przez siebie prezentacji multimedialnych oraz prezentacji dostarczonej przez PKE
  • Uczniowie  ułożyli hasła zachęcające do gaszenia zbędnego oświetlenia, wyłączania urządzeń elektrycznych z których się nie korzysta oraz do zakręcania kranów w toaletach.
  • Po opracowaniu graficznym, wydrukowaniu i zafoliowaniu,  hasła zostały rozwieszone w różnych pomieszczeniach szkoły.
  • Ogłoszono konkurs na plakat i piktogram dla klas IV – VI „Jak oszczędzać energię?”

g47.JPG

g48.JPG

g49.JPG

g51.JPG

g52.JPG

g53.JPG

g54.JPG

g57.JPG

g58.JPG

0
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 14
  • 12