08.04.2014

PROGRAM „ADOPCJA SERCA”

P 71 przystąpiła do programu Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” – „Adopcja Serca” głaszając gotowość duchowego i finansowego wspierania osieroconego lub ubogiego dziecka w Trzecim Świecie, a dokładniej dziecka ze szkoły podstawowej w Afryce Środkowej.

„Adopcja Serca” to program pomocy dla dzieci, zwłaszcza dla sierot w tzw. Trzecim Świecie, tj. krajach Afryki Środkowej, Sudanie, Ruandzie. Początkowo obejmował tylko utrzymanie dzieci i ewentualnie pomoc w nauce w szkole podstawowej. Obecnie pomaga też w ratowaniu zagłodzonych dzieci w misyjnych ośrodkach dożywiania. Wrocławska wspólnota Ruchu „Maitri” wspiera dzieci z Sudanu od 1998 r., z Afryki Środkowej od 2004 roku i z Madagaskaru od 2007 r.

Szczególną cechą programu jest możliwość nawiązania osobistego kontaktu ze wspieranym dzieckiem poprzez korespondencję. Umożliwia to wsparcie psychiczne i duchowe dla dziecka, daje mu poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że nie jest samo i ktoś troszczy się o nie i o jego los. W ten sposób dając, otrzymujemy, sami ubogacamy się, poznając wspieraną osobę, warunki jej życia, jej kraj, kulturę, wartości, którymi żyje...

Ideałem jest utrzymywanie dziecka do osiągnięcia pełnoletniości (18 lat), umożliwienie zdobycia choćby minimalnego wykształcenia i zawodu, aby mogło samodzielnie zatroszczyć się o swoją przyszłość. Długotrwałe zaangażowanie umożliwia, obok pomocy materialnej, również zbliżenie z dzieckiem, na ile jest to możliwe na odległość.

Składka wspierająca przydzielone nam dziecko to w przypadku dziecka ze szkoły podstawowej z Afryki Środkowej lub Sudanu, albo dowolnej szkoły na Madagaskarze: 13 euro/m-c,tj. w zależności od kursu euro ok. 55 zł.

Wszystkie ofiary wysyłane są do katolickich placówek misyjnych (przeważnie polskich), które z nami współpracują. Pierwsze wpłaty ofiarodawców Adopcji Serca trafiają na ogólny fundusz sierot. Następne już, po otrzymaniu zdjęcia Ofiarodawca właśnie do konkretnego dziecka z tego zdjęcia.

Dzieci otrzymują wsparcie częściowo lub w całości w naturze (np. żywność, przybory szkolne, opłacenie nauki, wyposażenie domu itp.), część gotówki bywa przekazywana ich aktualnym opiekunom. Państwa pomoc ratuje wiele dzieci od głodu, chorób, nędzy, a nawet śmierci, umożliwia im godne życie i zdobycie choćby minimalnego wykształcenia. Jest to dla nas wszystkich wielką nagrodą. Wierzymy, że będzie to również wielką radością dla naszych Ofiarodawców.

Wolontariat SP71, wraz z koordynatorem programu p. Dorotą Furcą, organizować będą zbiórki pieniążków na ten szczytny cel.

Świetlica SP71 przekaże również pieniążki uzbierane podczas Kiermaszów.

Zachęcamy wszystkich do wspierania tej akcji!!!

maitri_maly.gif

1
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 7
  • 23
Komentarze