20.01.2013

konkurs plastyczny- "Jak oszczędzać energię"

Zapraszamy do udziału w kolejnym bardzo ciekawym konkursie :-)

 

Konkurs dla szkół podstawowych (klasy IV – VI)  w ramach projektu

„Bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach dolnośląskich”

wliczany do Ligi Klas

g52.JPG

1. Rodzaje prac konkursowych:

A - plakat

  • Wymiary pracy ok. 50 x 70 cm
  • Wymogi merytoryczne:

-       plakat musi zawierać hasło,

- w sposób wyraźny i jednoznaczny powinien przedstawiać tematykę konkursu,

- praca może być wykonana przez 1 lub 2 osoby,

- praca musi być wykonana przez ucznia(ów) samodzielnie.

  • Kryteria oceny projektu plakatu:

- zgodność plakatu z podanym wyżej tematem i „duchem” projektu,

- staranność wykonania i poziom graficzny,

- walory wizualne, komunikatywność,

- spełnienie wymogów formalnych (wymiar pracy i dołączone dane autora).

 

B – piktogram

  • Wymiar pracy ok. 20 x 20 cm
  • Wymogi merytoryczne:

–        piktogram czyli znak graficzny ( piktogram - przedstawienie hasła/myśli za pomocą obrazka bez napisu) o tematyce: oszczędzam wodę i/lub oszczędzam energię,

-  praca może być wykonana przez 1 osobę,

-  praca musi być wykonana przez ucznia samodzielnie.

  • Kryteria oceny:

- czytelność i ekspresja znaku,

- estetyka wykonania.

 

2. Termin i miejsce przekazania prac konkursowych

Prace należy dostarczyć do 25.01.2013 do sali 34, do p. M. Wojtasik

3. Każda klasa dostarcza trzy najlepsze plakaty oraz trzy piktogramy.

4. Trzy najlepsze prace ze szkoły będą nagrodzone i wysłane na konkurs międzyszkolny

0
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 7
  • 12