20.03.2014

II Konkurs Matematyka i Ekonomia

Zapraszamy uczniów klas V-VI do udziału w II Konkursie Matematyka i Ekonomia.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny – obejmuje treści programowe z matematyki dla uczniów szkół podstawowych i wybrane zagadnienia z ekonomii.

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu, patronem WCDN .

Konkurs obejmuje trzy etapy: szkolny, półfinałowy i finałowy. Etap szkolny odbędzie się 3 kwietnia o godz. 9.45. Szkolna Komisja wytypuje 3 uczniów do etapu półfinałowego Kryteriami udziału w konkursie są zainteresowania i umiejętności matematyczno-ekonomiczne ucznia. Etap półfinałowy odbędzie się 11 kwietnia o godz. 12.00 w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu.


Uczniowie przystępują do I etapu zespołowo, ale zadania rozwiązują indywidualnie. Liczba punktów uzyskanych przez drużynę w I etapie (półfinałowym) jest sumą punktów uzyskanych przez jej poszczególnych członków. Podczas I etapu uczniowie rozwiązują zadania zamknięte wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową, zadania z luką i zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (30 zadań, czas pracy 60 minut).

Uczniowie mogą używać do obliczeń prosty kalkulator. Liczba punktów uzyskanych przez drużynę w I etapie (półfinałowym) jest sumą punktów uzyskanych przez jej poszczególnych członków. . Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych drużyn.

Etap finałowy odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. o godzinie 9.00 w Gimnazjum Nr 9 we Wrocławiu. Podczas II etapu uczniowie pracują zespołowo. Drużyny rozgrywają trzy rundy, rozwiązują zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi, krzyżówki, rebusy itp. (każda runda trwa około 20 - 30 minut).

Laureatami konkursu zostają uczniowie trzech najlepszych drużyn. Pozostali uczestnicy II etapu otrzymują tytuł finalisty. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, finaliści otrzymują dyplomy. i upominki.


Regulamin konkursu oraz zadania przygotowawcze znajdują się na stronie www.wcdn.wroc.pl oraz www.http://gimnazjum9.wroclaw.pl/ . Konkurs jest bezpłatny

0
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 12
  • 17