13.01.2019

Trochę historii...

Szkolna Kasa Oszczędności działa w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku od 2001 roku. Pierwszym opiekunem SKO była mgr Barbara Zdybek. Natomiast od 2006 roku jej obowiązki przejęła mgr Maria Kurkarewicz. Zadaniem tej organizacji obok gromadzenia pieniędzy jest wyrabianie u uczniów umiejętności rozsądnego i celowego gospodarowania własnymi oszczędnościami i wpajanie szacunku dla pracy rodziców. Uczniowie zgromadzone oszczędności na książeczkach SKO przeznaczali na...

Szkolna Kasa Oszczędności działa w  Szkole  Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku od 2001 roku. Pierwszym opiekunem SKO była mgr Barbara Zdybek. Natomiast od 2006 roku jej obowiązki przejęła mgr Maria Kurkarewicz.

Zadaniem tej organizacji obok gromadzenia pieniędzy jest wyrabianie u uczniów umiejętności rozsądnego i celowego gospodarowania własnymi oszczędnościami i wpajanie szacunku dla pracy rodziców. Uczniowie zgromadzone oszczędności na książeczkach SKO przeznaczali na wycieczki, wakacyjny wypoczynek lub zakup interesujących przedmiotów na własny użytek.

Możliwość korzystania z własnych oszczędności daje ogromną satysfakcję, zwłaszcza że w ten sposób odciążeni są rodzice.

Jednak prawdziwa rewolucja w nauce oszczędności do naszej szkoły wkroczyło 12 czerwca 2012 roku. Opiekun SKO Maria Kurkarewicz zaprosiła wtedy do szkoły rodziców, którzy chcieliby się zapoznać z nowa propozycją Banku Polskiego PKO.

Przedstawiciele Banku Polskiego PKO zapoznali zebranych  z „Zmianami w ofercie Szkolnych Kas Oszczędności”. Zaznaczyli, że SKO to program edukacyjny PKO Banku Polskiego, który od ponad 75 lat uczy najmłodszych oszczędzania i przedsiębiorczości. Pierwsze Konto dla Ucznia zostało otworzone 13 czerwca 2012 roku. Był to Mateusz – od niego „nowe” SKO się zaczęło.

Można powiedzieć, że w czerwcu 2012 roku przystąpiliśmy do nowego programu Szkolnej Kasy Oszczędności. Członkowie SKO zawsze uczyli się zarządzać własnym kontem, zdobywali praktyczną wiedzę finansową, a dzięki nowoczesnej bankowości elektronicznej, oszczędzanie stało się znakomitą i pouczającą zabawą.

Od 2007 roku opiekun SKO Maria Kurkarewicz jest systematycznie wyróżniania przez PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna Dyplomami Uznania za upowszechnianie idei oraz praktyki zorganizowanego oszczędzania.

img

Z jej inicjatywy uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Bank PKO S. A. pod hasłem: "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO". Działania podjęte w związku  z udziałem w tym konkursie przynoszą dzieciom dużo radości i satysfakcji, szczególnie, że stan ich oszczędności na książeczkach znacznie wzrósł.

Szkoła dwukrotnie otrzymała nagrodę III stopnia w etapie regionalnym konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności (po 1.000,00 zł).

Pani Marii Kurkarewicz otrzymała "Brązową Odznakę" w konkursie dla OPIEKUNÓW Szkolnych Kas Oszczędności za pracę na rzecz edukacji ekonomicznej i upowszechnianie idei oszczędzania wśród uczniów.

img

63
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 21
  • 14
Komentarze