30.10.2013

KLASA 5A w OMPiO

Wycieczka dała nam ogromne zaowolenie, w interesujący sposób wprowadzając nas w krąg spraw ważnych.

29.10.2013.

Wraz z nauczycielami naszej szkoły postanowiliśmy odwiedzić OMPiO przy ulicy  Zamkowej 3 w Kielcach. Zgodnie z Misją Ośrodka poszliśmy tam, by kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie oraz by rozbudzono w nas poczucie dumy z dokonań przeszłych pokoleń, dorobku cywilizacyjnego, gospodarczego i naukowego mieszkańców miasta i regionu.

Ośrodek mieści się w części odrestaurowanego dawnego kieleckiego więzienia. W odnowionych pomieszczeniach znajdzie się ekspozycja stała, której scenariusz przygotowali kieleccy historycy. W pomieszczeniach piwnicy, gdzie funkcjonowało stworzone społecznym wysiłkiem Muzeum Pamięci Narodowej 1939-1845, zachowane zostały dawne więzienne karcery. Zwiedziliśmy pomieszczenia, gdzie więziono, katowano i zabijano naszych przodków, byśmy mogli dziś stąpać po wolnej i niepodległej ziemi.

W południowej części dawnego więzienia znajdowała się ściana rozstrzelań, przy której za czasów niemieckiej okupacji oraz stalinowskiego terroru zabijano więźniów.

Dowiedzieliśmy się też, że pierwszymi więźniami tego obiektu byli powstańcy styczniowi roku 1863. Mogliśmy też podziwiać XIX-wieczną bibliotekę (tu wsłuchiwaliśmy się w głos marszałka Józefa Piłsudskiego!), a także ekspozycje, gdzie dotykaliśmy i przymierzali różnego rodzaju elementy uzbrojenia i umundurowania od czasów kościuszkowskich, aż po czasy II Wojny Światowej.

Zwiedzanie zbiorów zgromadzonych w obiekcie poprzedziły warsztaty, na których poznawaliśmy szczegóły administracyjne naszej dużej i małej ojczyzny - Kielecczyzny.

30_10_2013_PMPiO2.JPG

30_10_2013_PMPiO3.JPG

30_10_2013_PMPiO4.JPG

30_10_2013_PMPiO6.JPG

30_10_2013_PMPiO7.JPG

30_10_2013_PMPiO9.JPG

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 21
  • 8
  • 18