20.04.2013

III ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ MATEMATYCZNY

Jak pracowały grupy turniejowe od stycznia do kwietnia? Co robiły? Kto zwyciężył w etapie szkolnym? .....

„Matematyka - moja pasja, czyli Świętokrzyskie w liczbach” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Turnieju organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz instytucje partnerskie w składzie:

a. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
b. Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
c. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
d. Wydawnictwo LOGI
e. Wydawnictwo HELION.

III ŚTM patronatem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas, Świętokrzyski Kurator Oświaty - Małgorzata Muzoł oraz Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - prof. dr hab. Jacek Semaniak.

 

GŁÓWNE CELE TURNIEJU:
1. rozwijanie u uczniów inteligencji wielorakiej ze szczególnym uwzględnieniem talentów matematycznych,
2. zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców matematyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności związanych z matematyką,
3. kształtowanie u uczniów umiejętności kluczowych, a szczególnie w zakresie edukacji matematycznej,
4. zainspirowanie nauczycieli matematyki i sympatyków do opracowania materiałów dydaktyczno – metodycznych i przeprowadzenia zajęć kształtujących u uczniów myślenie logiczne i twórcze w zakresie edukacji matematycznej (z wykorzystaniem ICT oraz nieszablonowych zadań, gier i zabaw),

GŁÓWNE CELE TURNIEJU:1. rozwijanie u uczniów inteligencji wielorakiej ze szczególnym uwzględnieniem talentów matematycznych,2. zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców matematyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności związanych z matematyką,3. kształtowanie u uczniów umiejętności kluczowych, a szczególnie w zakresie edukacji matematycznej,4. zainspirowanie nauczycieli matematyki i sympatyków do opracowania materiałów dydaktyczno – metodycznych i przeprowadzenia zajęć kształtujących u uczniów myślenie logiczne i twórcze w zakresie edukacji matematycznej (z wykorzystaniem ICT oraz nieszablonowych zadań, gier i zabaw)

 

 

PRZEBIEG TURNIEJU

1.1. III Świętokrzyski Turniej Matematyczny jest turniejem zespołowym, czyli rozgrywany między zespołami uczniów danego poziomu turniejowego zgłoszonymi przez szkoły. Turniej polega na wykonaniu różnych zadań w zespołach 3-4-osobowych z bloków przedstawionych poniżej i zdobyciu za nie jak największej liczby punktów. Szczegóły udziału uczniów w IIIŚTM znajdują się w dalszych punktach niniejszego regulaminu.

2. Zadania Turniejowe dla uczniów.

2.1. Blok ABAKUS – zadania wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, sprawność obliczeń w pamięci i przy pomocy kalkulatora, testy na platformie e-learningowej

2.2. Blok DEKODER – różnorodne matematyczne łamigłówki pobrane ze strony Wydawnictwa LOGI http://www.wydawnictwologi.pl/ , np. krzyżówki liczbowe, kakuro, piramidy logiczne, sudoku, obrazki logiczne, zadania logiczne, łamigłówki przestrzenne i inne.

2.3. Blok KREATOR

 „Bryły wokół nas”, czyli tworzenie planów obiektów (przedmiotów codziennego użytku, budynków itp.) zbudowanych ze znanych uczniom brył geometrycznych wraz z wykonaniem makiety zaplanowanego obiektu,

 tworzenie własnych zadań matematycznych „Matematyka jest wszędzie” odnoszących się do praktycznych sytuacji życia codziennego. Polecenia i treści zadań powinny obrazować możliwości zastosowania matematyki do rozwiązywania praktycznych i interesujących sytuacji problemowych, bliskich uczniom. Każde zadanie oprócz polecenia powinno zawierać rozwiązanie. Przy opracowywaniu zadań i sposobów ich rozwiązania należy zwrócić uwagę na ciekawą i estetyczną formę graficzną ich prezentacji.

 tworzenie własnych łamigłówek matematycznych włączających w treść poznane reguły i pojęcia matematyczne oraz uwzględniających ciekawą i estetyczną formę graficzną (rodzaj prac do wyboru przez uczniów i nauczycieli).

2.4. Blok MENADŻER

Opracowanie folderu,portfolio, prezentacji multimedialnej, krótkiego filmu, fotostory, komiksu, mapa mentalna zbierająca i porządkująca informacje na temat „Świętokrzyskie w liczbach”, WebQuesta na temat „Świętokrzyskie w liczbach”. Formę prac wybiera nauczyciel wraz zespołami uczniowskimi.

Tyle mówił nam regulamin.

 

 

W naszej szkole do Turnieju przystąpiło 15 zespołów tj. 57 osób z klas 4 i 5 z czego 28 osób to członkowie SKO.

Przyjęli takie nazwy: PROSTOKĄTY, SZEŚCIANY, CUPER CYFRY, EKSPERCI, CYFERAKI, MATEMATYCZNI GENIUSZE, PSTRYCZKI MATEMATYCZNE, MATEMATYCZNE POTĘGI, MINUTKI, CZTEREJ PANCERNI I MATMA, PLUSIKI, MMM, SZÓSTECZKI, GRUPA DO POTĘGI N, BYSTRZAKI.

Uczniowie pracując w grupach wykonywali różne zadania: przygotowywali prezentacje, układali zadania, tworzyli foldery, budowali średniowieczne zamki, rozwiązywali różne łamigłówki oraz zadania z Abakusa.

Co miesiąc rozliczali się ze swoich prac i zdobywali punkty.

Do elimincji wojewódzkich zakwalifikowały się:

z klas 4:

BYSTRZAKI 4B  (Kacper, Marta, Adam i Weronika)

– 570 punktów

BYSTRZAKIG2.JPG

oraz

SUPER CYFRY 4A (Wiktoria, Kasia i Martyna)

– 442 punkty

DSCN0545.JPG

z klas 5:

MATEMATYCZNE POTĘGI 5B (Julka, Natalia i Oliwka)

- 596 punktów

matematyczne_potegi_sp2_kielce_palac_biskupow_krakowskich.jpgmatematycznepotegisp2zamek.jpg

oraz

GRUPA DO POTĘGI N 5C (Joasia, Kasia, Natalka i Małgosia) –

- 483 punkty

GRUPADOPOTGIN2.JPG

 

Popatrzcie jakie prace wykonywali:

grupadopotgin1.JPG

matematycznepotegipalac.jpg

matematycznepotegisp2kielcezamek4.jpg

bystrzaki3.JPG

bystrzaki4.JPG

cyferaki1.JPG

grupadopotgin.JPG

prostokaty.JPG

prostokty1.JPG

pstryczki.JPG

supercyfry4.JPG

supercyfry7.JPG

szeciany6.JPG

szeciany.JPG

 

POZOSTAŁE GRUPY

CYFERAKI

CYFERAKI1.JPG

 

PROSTOKĄTY

PROSTOKTY2.JPG

 

SZEŚCIANY

SZSCIANY1.JPG

 

MATEMATYCZNI GENIUSZE

MATEMATYCZNIGENIUSZE.JPG

 

PSTRYCZKI MATEMATYCZNE

PSTRYCZKIMATEMATYCZNE2.JPG

 

SZÓSTECZKI

SZSTECZKI2.JPG

 

MINUTKI

minutki.jpg

1
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 5
  • 11
Komentarze