26.04.2016

Witamy! SKO Sianów!

Stawiamy na PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ! Jak SKO uczy przedsiębiorczości?

SKO w SP nr 1 działa od 16 lat i stawia na przedsiębiorczość od najmłodszych lat.

  Przedsiębiorczość to program adresowany do dzieci kl. I-VI oraz nauczycieli.

 Celem programu jest kształtowanie przedsiębiorczych umiejętności i zachowań uczniów. Uczeń, pracując zgodnie z ideą programu SKO , poszukuje pomysłów na różne formy aktywności, planuje działania pod względem organizacyjnym i finansowym, pracuje w zespole ukierunkowanym na efekt, dokumentuje swoją pracę, prezentuje efekty działania oraz dokonuje samooceny.

   Opiekun SKO jest moderatorem tych działań, wprowadza w problematykę przedsięwzięcia, stawia problem, inspiruje do działania.

   Uczniowie, rozwiązując problem budzący ich zainteresowanie (np. organizacja wycieczki szkolnej i pozyskanie funduszy), zdobywają wiedzę i umiejętności, rozwijają postawy przedsiębiorcze oraz kompetencje ponadprzedmiotowe.

   W ramach programu edukacji finansowej i współpracy z PKO Bankiem Polskim w Koszalinie realizujemy  nieustający festiwal pomysłów na to, jak zarobić np. na karmę dla  schroniska dla zwierząt, wycieczki na koniec roku, sprzęt sportowy czy zakup pomocy szkolnych. Nasi uczniowie systematycznie zbierają surowce wtórne: makulaturę, nakrętki, baterie. Z udziałem rodziców udaje się nam organizować zbiórki kasztanów, festyny okolicznościowe, kiermasze ciast, kiermasze świąteczne, podczas których sprzedawane są przygotowane przez dzieci produkty, np. kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, wielkanocne stroiki. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone są na potrzeby klasowe.

   SKO-owicze  zbierają  i oszczędzają fundusze na osobistych kontach internetowych: na  wakacje, a także po to, by zrealizować swoje marzenia i kupić np. rower, tablet czy wymarzoną zabawkę.

    Aktywność SKO w ramach programu nie kończy się na wpłatach pieniędzy.

Celem jest promowanie wśród uczniów i ich rodziców postaw proekologicznych, związanych z oszczędzaniem zasobów ziemi zarówno w szkole, jak i w domu.

To także nauka przedsiębiorczości i myślenia o tym, jak pomóc innym.

   Uczenie się przez całe życie stało się koniecznością, dlatego już na poziomie edukacji szkolnej warto rozpocząć kształtowanie takich cech, jak przedsiębiorczość i inicjatywność.

 

0
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 10
  • 17