22.04.2016

Witamy! SKO Sianów!

Wycieczka do banku PKO BP w Koszalinie! Lekcja kl. III Temat: Jak działają banki?

Klasa III odwiedziła Bank PKO BP w Koszalinie w ramach realizacji szkolnego programu SKO " Mała ekonomia".

Uczniowie w czasie lekcji uzupełnili wiedzę dotyczącą funkcjonowania banku.

Dowiedzieli się na czym polega prowadzenie rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, korzystanie z lokat terminowych, kart płatniczych oraz  kont internetowych.

SKO -wcy uświadomili sobie korzyści wynikające z lokowania oszczędności w banku. 

Pogłębili umiejętności gospodarowania własnymi pieniędzmi, a w przyszłości podejmowania decyzji ekonomicznych,w wyborze oferty banku. 

My już wiemy,że jesteśmy młodymi klientami  banku,  w którym jest założone NASZE SZKOLNE SKO I NASZE INDYWIDUALNE KONTA.

P. Jolancie i P. Michałowi dziękujemy bardzo  za przeprowadzenie zajęć. 

img

img

 img

img

img

img

img

5
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 12
  • 4
Komentarze