22.09.2018

SPRZĄTANIE ŚWIATA, POKAZ "EKO-MODA"

Dnia 21 września 2018 r. uczniowie klas I-VIII wraz z wychowawcami uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna 25, jubileuszowa edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska” przebiegła pod hasłem „Akcja-segregacja! 2 x więcej, 2 x częściej”. Rozpoczął ją ekologiczny pokaz mody  „EKO – MODA”. Dzieci dały popis swojej wyobraźni i stworzyły rewelacyjne, bardzo pomysłowe stroje z materiałów przeznaczonych do recyklingu: z folii, papieru, gazet, tektury, nakrętek, które następnie zaprezentowały  na szkolnym, zielonym wybiegu. Celem pokazu było nie tylko rozwijanie kreatywności i aktywności uczniów, ale również propagowanie prawidłowych postaw ekologicznych, podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz nabywanie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów. Jury oceniało: zgodność stroju z tematem, kreatywność, dobór wykorzystanych materiałów oraz sposób prezentacji. Uczestnicy pokazu udowodnili, że ekologia i moda mogą iść w parze. Stroje były niezwykle pomysłowe.

Po pokazie mody wszyscy udali się na przedstawienie Teatru Herbi z Leszna pt.: „Stoliczku nakryj się”.

Następnie uczniowie wyposażeni w worki i rękawice aktywnie wyruszyli na sprzątanie najbliższej okolicy.„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i wychowawcom klas za zaangażowanie i czynny udział w akcji.

Opracowała: Izabela Białas, Agnieszka Zielińska.

imgimgimgimgimgimg

0
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 11
  • 19