02.10.2013

Najlepszy zbieracz złota

Od września wznowiliśmy w naszej szkole zbiórkę groszy, które zostaną przekazane na akcję GÓRA GROSZA i przeznaczone na rzecz Towarzystwa Nasz Dom. Monety zbierajcie, przeliczajcie i zgłaszajcie wychowawcy ilość przyniesionych pieniędzy. Uczeń, który zgromadzi największą ilość złotych monet uzyska miano NAJLEPSZEGO ZBIERACZA ZŁOTA SP3. Bierzcie się do pracy, bo zostało jeszcze trochę czasu! Podsumowanie akcji nastąpi w styczniu 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0