29.01.2019

Ogólnopolski konkurs "Mój bank PKO BP"ogloszony przez SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 W RZESZOWIE

Zapraszamy do wzięcia udziału !!!!

Ogólnopolski konkurs "Mój bank PKO BP"

 

 

Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie,

organizatownym prze

Szkolna Kasa Oszczędności

przy

Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi

im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

Konkurs organizowany jest

w 100 ROCZNICĘ POWSTANIA BANKU PKO BP,

która własnie przypada 7 lutego 1919 roku

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Celem konkursu jest:

Rozwijanie aktywności twórczej i myślenia kreatywnego, poznanie architektury swojego miasta. 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z całej Polski,

w których działają Szkolne Kasy Oszczędności.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I-III

II kategoria – uczniowie klas IV-VII

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej

przedstawiającej budynek banku PKO BP,

do którego należy działająca w szkole Szkolna Kasa Oszczędności.

Praca powinna mieć format A3

techniką: malarstwo (farby akwarelowe, plakatowe lub pastele)

          rysunek (kredki, ołówek) 

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

- imię, nazwisko, klasa i wiek autora pracy,

- nazwę i adres placówki oświatowej,

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego telefon.

Do pracy proszę dołączyć zdjęcie banku  widniejącego na pracy plastycznej,

z podaniem miejscowości banku, do którego należy SKO działające w szkole.  

Czas trwania konkursu:

Prace plastyczne należy przesłać  7 lutego 2019 roku  (liczy się data stempla pocztowego)

na adres:

 Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. 21 Brygady Strzelcow Podhalańskich

w Rzeszowie

ul. Bulwarowa 3

35-050 Rzeszów

 z dopiskiem „Konkurs SKO – "Mój bank PKO BP”.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 27 lutego 2019 r. na blogu SKO

Szkoły Podstawowej nr 17 w Rzeszowie.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie:

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..………………………………… (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wieku i klasy Uczestnika  na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora. ……………………………………………………………. (podpis opiekuna)  

 

 

 

Spośród nadesłanych prac w każdej kategorii wiekowej zostanie wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce.

Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję,

która będzie brała pod uwagę:

oryginalność, pomysłowość oraz zgodność z tematyką konkursu.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą. 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela

opiekuna SKO – pani Maria Staniszewska /kontakt: staniszewskamaria@interia.pl/.

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 5
  • 9