24.03.2019

konkurs

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie

marzec 2019

SKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja  w Kole

oraz

PKO Bank Polski oddział 1 w Kole 

zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym:


„ EKO T-shirt SKO” 

Waszym zadaniem jest zaprojektowanie T-shirtu, który będzie zachęcał do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i jednocześnie promował SKO. Wykonana praca powinna zawierać element graficzny, charakterystyczny dla SKO i krótkie hasło bądź rysunek dotyczący ekooszczędzania.

Liczy się pomysł, wyobraźnia, kreatywność i przesłanie.

Stwórzcie T-shirt, w którym chcielibyście chodzić na co dzień. 

Cele konkursu:  
• promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności 
• zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych Ziemi 
• rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów 

Uczestnicy ( kategorie) 
• uczniowie klas „ 0” , 1-3 szkół podstawowych, 
• uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
• wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

 Warsztat: 
• konkurs nie obejmuje prac przestrzennych, 
• technika plastyczna – dowolna: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp., 
• format – dowolny 

Założenia organizacyjne: 
• każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych); 
• praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; nazwa i adres  szkoły/placówki oraz zawierać oświadczenie ( Zał. 1)
• prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu  wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; 

• prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „ Konkurs SKO” w terminie do 10 maja 2019r. na adres Organizatora – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja , ul. Kolejowa 13-15 ; 62-600 Koło; ( decyduje data stempla pocztowego), prace nadesłane po terminie nie będą oceniane; 

Oświadczenie (załącznik 1) 


Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości…………………………..……………………………………................. (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie Pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

                                                                                                                                                ……………………………………………………………. 
                                                                                                                                                            (podpis rodzica/opiekuna)

6
Dodaj Komentarz
 • 1
 • 3
 • 8
Komentarze
 • Adkian mularczyk
  Adkian mularczyk
  37.47.xxx.xxx
  2019-11-06 19:15 | Temat: sskkoo
  ODPOWIEDZ

  mam 20 ArdianMularczyk

 • sp17rzeszow
  sp17rzeszow
  83.31.xxx.xxx
  2019-04-06 16:19 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy i życzymy słonecznej niedziel :))))

 • izabela720
  izabela720
  5.173.xxx.xxx
  2019-03-30 15:53 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  *................┏╮╭┓
  .............╭╰ტ ტ ╯╮
  .............╰╭╰╯╮╯
  .........✿....┗╯╰┛
  ....┏╮╭┓√,•*´✿
  ╭╰ტ ტ ╯╮/¸✿
  ╰╭╰╯╮╯/¸.•*┏╮╭┓
  ...┗╯╰┛√•*╭╰ტ ტ ╯╮
  .✿•*´)//*´¯`*.╰╭╰╯╮╯
  ...✿´)//¯`*(¸.•...┗╯╰┛
  .(▒╳▒╳▒╳▒╳▒╳▒╳▒)
  (░░░░░░░░░░░░░░░░)
  .(░░░░░░(▒)(▒)░░░░░)
  __(░░░░(▒)(✿)(▒)░░░)
  ___(░░░░(▒)(▒)░░░░)
  ____(░░░░░░░░░░)
  ______(▒▒▒▒▒▒▒)
  Serdecznie pozdrawiam i przesyłam promyki słońca.

 • izabela720
  izabela720
  5.173.xxx.xxx
  2019-03-29 22:20 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  🌼═══════ 🌼🌷🌼════════🌼
  Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru:)
  🌼════════🌼🌷🌼════════🌼

 • spswierze
  spswierze
  5.184.xxx.xxx
  2019-03-25 07:56 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Dzień dobry. Miłego dnia!

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  37.30.xxx.xxx
  2019-03-25 06:46 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy.