19.01.2020

Historia SKO OD 1990 DO 2010 R.

Już latach 80., mimo wsparcia Ministerstwa Oświaty

oraz Związku Harcerstwa Polskiego, dotychczasowy

model funkcjonowania szkolnych kas oszczędności tracił

na atrakcyjności - liczba szkół oszczędzających w SKO,

która spadła do ok. 7 tys. 

PKO Bank Polski nadal organizował sztandarowy konkurs

„Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”,

w którym wartość nagród wynosiła co roku ok. 7 mld zł,

a po denominacji złotówki przeprowadzonej w 1995 r.

- 700 000 zł.

 

 

img

Plakat promujący sztandarowy konkurs Szkolnych Kas Oszczędności

„Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO” (obecnie Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności)

W 1999 r. w nowym statucie PKO Banku Polskiego wśród

czynności realizowanych przez bank wymieniono

„prowadzenie szkolnych kas oszczędności”.

Do szkół przekazywane były również materiały

edukacyjne przygotowane przez bank, a na okładkach

zeszytów SKO, czy plakatach dominowały popularne

w latach 90. dinozaury i amerykańskie zespoły młodzieżowe.

img

Autorami plakatów konkursu „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” byli czołowi polscy

rysownicy i graficy. Plakat Tomasza Lwa Leśniaka – autora postaci Jeża Jerzego

 

Mimo tych wszystkich działań liczba szkół oszczędzających

w SKO nadal spadała – w 2003 r. oszczędzało prawie

3,5 tys. szkół, 7 lat później już tylko 1,8 tys. 

Model oszczędzania w SKO, w którym większość zgromadzonych

pieniędzy na szkolnych książeczkach pochodziła

ze wspólnych akcji zarobkowych przeprowadzonych

w szkole i była przeznaczana na cele szkoły,

a nie poszczególnych osób oszczędzających,

stawał się coraz mniej atrakcyjny.

W odpowiedzi na te trendy, a także wychodząc naprzeciw

wyzwaniom XXI w., z którymi musiał zmierzyć się polski system

oświaty, PKO Bank Polski podjął w 2010 r. decyzję

o rewitalizacji SKO.

 

0
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 5
  • 12