10.01.2020

Dalsze losy SKO...

Po wznowieniu działalności w 1945 r. PKO zaczęła

inicjować różnego rodzaju akcje propagujące idee oszczędzania

oraz racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami.

Działania Pocztowej, a od 1950 r. Powszechnej Kasy

Oszczędności wpisywały się w szerszy kontekst związany

ze zmianami w gospodarce (odbudowa kraju po

zniszczeniach wojennych) oraz wdrażaną przez władze

komunistyczne ideologią (współzawodnictwo pracy,

kolektywizm, walka ze wszelkimi

przejawami "marnotrawstwa").

Od 1947 r. PKO zaczęła organizować SKO na dużą skalę.

Działalność szkolnych kas oszczędności wpisywała się

w obowiązujący po wojnie model wychowania dzieci i młodzieży.

Promocja idei SKO realizowana była m.in. przy pomocy

dostarczanych do szkół materiałów propagandowych,

w tym m.in. gazet (wznowiono wydawanie

„Młodego Obywatela”, ale w formie gazetki ściennej),

broszur (ich tytuły, np. „Jesteśmy na dorobku”,

odpowiadały wyzwaniom stojącym przed Polską),

zbiorów opowiadań.

PKO organizowała również konkursy dla szkół,

uczniów i nauczycieli, w których można było wygrać bardzo

pożądane w okresie PRL produkty.

Dla przykładu w roku szkolnym 1957/1958

zorganizowano międzyszkolny konkurs

„Sztafeta Oszczędnych”, w którym uczestniczyło

pół miliona dzieci, a do wygrania były

między innymi: rowery, radioodbiorniki, zegarki,

sprzęt sportowy i fotograficzny. Konkurs ten ponawiano

w kolejnych latach. Grupowo można było wygrać

głównie wycieczki – do stolicy albo nad morze.

Gazetka ścienna "Wiadomości SKO"

Gazetka ścienna „Wiadomości SKO”, źródło: http://www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/od-1945-do-1989-r/

 W 1958 r. wprowadzono srebrne i złote odznaki honorowe

dla nauczycieli opiekujących się Szkolnymi Kasami

Oszczędności, które wiązały się z nagrodami pieniężnymi. 

Nauczycielom, którzy aktywnie zajmowali się SKO,

bank fundował również wczasy.

Innym dużym konkursem była zorganizowana w roku

szkolnym 1959/1960 ogólnopolska „Olimpiada Oszczędnych”,

w której wzięło udział przeszło milion dzieci.

Od 1958 r. wydawano m.in. gazetkę ścienną

„Wiadomości SKO”, która trafiała do szkół,

a w Polskim Radiu nadawana była popularna audycja

„Błękitna Sztafeta”

Dzięki odgórnym wytycznym Ministerstwa Oświaty

działalność szkolnych kas oszczędności prowadzonych

przez PKO docierała do niemal każdej polskiej szkoły.

Wyniki były imponujące –

w 1957 r. działało ponad  19 tys. SKO,

w 1963 r. prawie 24 tys. (82% polskich szkół),

w 1974 r. mimo tendencji spadkowej, prawie 18 tys.

Łącznie swoje oszczędności poprzez SKO lokowało

w Powszechnej Kasie Oszczędności (pod taką nazwą PKO

funkcjonowała od 1950 r.) kilka milionów najmłodszych Polaków.

Plakat konkursu "Olimpiada Oszczędnych"

Plakat konkursu „Olimpiada Oszczędnych”, źródło: http://www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/od-1945-do-1989-r/

0
Dodaj Komentarz
  • 20
  • 4
  • 13