17.01.2012

,,,,zapraszamy,,,,,

DYREKCJA 

            SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5       

           IM. ARKADEGO FIEDLERA

    W GNIEŹNIE

      PRZYJMUJE ZAPISY DZIECI

      DO KLAS PIERWSZYCH

                                                 NA ROK SZKOLNY 2012/2013

WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ PONIEWAŻ:

-      jest bezpieczna i przyjazna uczniom – posiada monitoring

-      posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

-      wprowadza innowacyjne metody nauczania

-      rozwija zainteresowania i pasje

-      posiada świetlicę - czynną od 700 do 1530

-      posiada stołówkę w której można zjeść smaczny obiad

-      zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na basenie i sali gimnastycznej

-      zapewnia fachową pomoc pedagoga i logopedy szkolnego

-      prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz dydaktyczno - wyrównawcze

-      rozwija pasje i zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych

-      uczniowie wraz z nauczycielami realizują ciekawe projekty edukacyjne

-      jest otwarta i chętna do współpracy z rodzicami

-      organizuje liczne imprezy szkolne, wycieczki, rajdy i biwaki

-      prężnie działają w niej organizacje uczniowskie

-      dysponuje sklepikiem szkolnym                      

-      II zmiany (klasy I – III dwa dni na rano i trzy na popołudnie – w drugim półroczu zmiana)

  

0
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 7
  • 10