14.12.2011

ROK SARNY - SUKCES SP 5....

SARNA.JPG

SUKCES  SP 5 - ROK SARNY

 

W roku szkolnym 2010/2011 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie wzięła udział w projekcie „Ożywić pola – Rok Sarny”, nad którym patronat pełnił miesięcznik Łowiec Polski. Całością kierowała pani Agnieszka Forster – nauczyciel matematyki i wielki propagator przyrody – lasu, pola i żyjących tam zwierząt.

W ciągu całego roku uczniowie SP 5 zbierali karmę, przy współpracy z Kołem Łowieckim 62 Szarak w Gnieźnie wyjeżdżali do lasu dokarmiać i tym samym poprawiać warunki bytowania zwierzyny. Oprócz tego wspomagali tworzenie remiz śródpolnych i poletek łowieckich, zbudowali paśnik, budki lęgowe, a swoją postawą przyczynili się do kształtowania świadomości swoich rówieśników na temat potrzeby i formy ochrony przyrody- powiedziała p. Agnieszka Forster.

 W grudniu bieżącego roku konkurs został podsumowany w Domu Łowieckim w Poznaniu podlegającym Zarządowi Okręgowemu. W uroczystości uczestniczyli koordynatorzy projektu: pan Jerzy Modrzejewski – Prezes Koła 62 Szarak i członek Okręgowej Rady Łowieckiej, pani Zofia Ptak i Agnieszka Foerster – koordynatorzy ze Szkoły Podstawowej NR 5, oraz  v-ce dyrektor SP 5 pani Hanna Kowalska, członkowie Zarządu Okręgowego w Poznaniu m.in. Zbigniew Zieliński – Przewodniczący ZO PZŁ oraz prof. dr hab. Lesław Łabudzki – Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej oraz prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej

Szkoła „Piątka” brała udział w tym projekcie po raz pierwszy, ale dzięki swej determinacji i postawie uczniów i nauczycieli znalazła się wśród ścisłych finalistów wyłoniona za swe dokonania spośród 169 szkół z całej Polski, które zgłosiły swój udział. Nagrodą dla szkoły był mikroskop cyfrowy i koszulki dla uczniów z nadrukiem promującym akcję ożywiania pól. Oprócz tego za podjęte działania szkoła zdobyła nagrodę od Rady i Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu dla najlepszej szkoły z okręgu poznańskim uczestniczącej po raz pierwszy w konkursie „Ożywić pola”, oraz nagrodę za najciekawsze plastycznie nadesłane sprawozdanie z konkursu „Ożywić pola – Rok Sarny 2010 - 2011” ufundowanej przez miesięcznik Łowiec Polski. Dodatkową atrakcją gali wręczenia nagród był koncert sygnałów i muzyki myśliwskiej. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele jak deklarują nie spoczną na laurach i dalej będą działać w tak szlachetnym celu jakim jest ochrona przyrody i podejmowanie wszelkich działań, które pomagają  polepszyć warunki bytu naszej rodzimej zwierzyny.

Darz Bór!

 

PC1202692.JPG   GRATULUJEMY!!!!!!!!!

0
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 0
  • 5