04.05.2011

Lekcja matematyki klasy V c – S.P.5 w PKO BP SA

Zakończeniem tematów związanych z obliczeniami procentów była lekcja matematyki w PKO BP w Gnieźnie.

Dla uczniów, którzy nie mają predyspozycji w kierunku przedmiotów ścisłych, treści matematyczne mogą być dość trudne do zrozumienia. Nieocenioną pomocą mogą być „lekcje w terenie”, na których uczeń w praktyce wykorzystuje zdobyte wcześniej wiadomości i umiejętności. Podczas takich  lekcji nauczyciel i pracownik danego banku czy firmy musi przedstawić problemy matematyczne tak, aby trafiły do każdego ucznia - zarówno tego słabego, jak i tego zdolnego. Chodzi o to, aby zagadnienia i wykorzystanie praktyczne matematyki dla wszystkich były jasne i zrozumiałe.

 

 

0023.jpg

 

Celem głównym lekcji w PKO BP było zdobywanie wiedzy i umiejętności na temat procentów przez bezpośrednie doświadczenie.

Uczniowie z klasy V C  po takich zajęciach poza szkołą rozumieją teraz  potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym. Wiedzą także, co to jest kredyt, pożyczka, lokata. Umieją wskazać przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym i zamieniać je na ułamki i odwrotnie. Poznali, jak w praktyce można zmniejszać lub zwiększać liczby o dany procent. Potrafią też obliczać odsetki przy danym oprocentowaniu oszczędności.

 

0018.jpg

 

Lekcja w PKO SA wzbogaciła wyobraźnię uczniów i członków SKO, pomogła  lepiej zrozumieć dane zagadnienia.

Nauczycielka matematyki, Małgorzata Tomczak - wychowawczyni klasy V C, stwierdza:  „Dzięki atrakcyjnej formie lekcji uczniowie łatwiej uczą się posługiwania się procentami w życiu codziennym. Z większym zainteresowaniem rozwiązują zadania, które w innej sytuacji nie sprawiłyby im takiej przyjemności”.

 

0031.jpg

 

0015.jpg

 

0013.jpg

 


2
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 8
  • 9
Komentarze